Agencja zweryfikowała wnioski. Niebawem ruszy wypłata pieniędzy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2015,15:15 Aktualizacja: 15-10-2015,15:35
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła weryfikację wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, którym tegoroczna susza zniszczyła w znacznym stopniu plony oraz plantatorom czarnej porzeczki, którzy z powodu niskich cen ponieśli straty finansowe.

Dokumenty o taką pomoc można było składać w oddziałach terenowych ARiMR do 30 września. Rolnicy, którzy ubiegali się o pomoc w związku z suszą złożyli ok. 174 tys. wniosków. Wynikająca z nich kwota jest wyższa od 450 mln zł zaplanowanych na ten cel w tegorocznym budżecie krajowym.

Dlatego, aby wszyscy poszkodowani mogli dostać wsparcie finansowe, konieczne było zastosowanie współczynnika korygującego, który wynosi 0,81. Teraz kierownicy biur powiatowych wydają decyzję administracyjne w sprawie przyznawania pomocy i już wkrótce rolnicy zaczną otrzymywać należne im pieniądze.

Natomiast rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, złożyli do ARiMR 14,1 tys. wniosków. Wszystkie dokumenty już zweryfikowano i szefowie biur powiatowych przystąpią do wydawania decyzji o przyznaniu wsparcia. Dla producentów porzeczek przeznaczono 21,6 mln zł.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie