Stado.pl czyli nowa aplikacja dla hodowców bydła

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
10-12-2016,12:30 Aktualizacja: 10-12-2016,12:34
A A A

Stado.pl to polska aplikacja stworzona z myślą o hodowcach bydła mlecznego. Jej darmową wersję można pobrać ze sklepu Google Play. Głównym zadaniem aplikacji jest wspieranie użytkowników we wszelkich czynnościach jakie towarzyszą im w codziennych zadaniach i obowiązkach.

Funkcje aplikacji Stado.pl pozwalają zoptymalizować pracę i zarządzanie stadem bydła mlecznego, a w niedalekiej przyszłości jak zapewniają jej twórcy, także bydła mięsnego. Na podstawie danych zgromadzonych w tym programie hodowcy mogą automatycznie stworzyć raporty i zestawienia, które są pomocne w instytucjach takich jak mleczarnie, banki, czy ARiMR.

Wszelkie czynności podejmowane przez hodowcę są na bieżąco rejestrowane przez niego w oborze przy użyciu telefonu komórkowego. Efekt swojej pracy może przeglądać i edytować korzystając z komputera stacjonarnego. Na żądanie użytkownika dane synchronizują się w dowolnym momencie.

Stado.pl oferuje wiele możliwości i funkcji. Pierwszą z nich jest obsługa stada, która umożliwia porównanie wydajności laktacyjnych do średniej wydajności w stadzie, czuwanie nad stanem zdrowia krów, rejestrację badań, chorób i przebiegu ich leczenia, rejestrację zasuszeń, a także prowadzenie elektronicznej księgi rejestracji bydła z możliwością wydruku formularzy do ARiMR.

Hodowcy mogą także pilotować termin zasuszania krów, przewidywać wystąpienie rui i terminowe krycia, monitorować termin badania na skuteczność krycia, czy kontrolować kalendarz rui. Aplikacja posiada kalendarz z funkcją powiadomień, który będzie przypominał o takich wydarzeniach jak zbliżający się termin rui i inseminacji, krycia i wycielenia, zasuszenia, porodu, zaplanowane wizyty lekarza weterynarii oraz wysyłka dokumentów do ARiMR.

Stado.pl zapewnia obsługę dokumentacji. Umożliwia ona m.in. zgłoszenie bydła do rejestru, zgłoszenie przemieszczenia bydła, wystąpienie o wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła czy puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, zgłoszenie padnięcia zabicia lub uboju w gospodarstwie.

Wspólnie z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. twórcy aplikacji przygotowali również program ubezpieczeniowy dla dostawców mleka. Zapewnia on ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej dostawcy mleka, objętego programem Stado.pl w przypadku, gdy mleko dostarczone przez niego do odbiorcy zawiera pozostałości antybiotyków lub substancji hamujących.

Więcej informacji na temat aplikacji Stado.pl można znaleźć TUTAJ

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie