Lasy Państwowe mogą tworzyć miejsca pracy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-12-2016,8:10 Aktualizacja: 09-12-2016,8:58
A A A

Lasy Państwowe odgrywają dużą role w zagospodarowaniu terenów niezurbanizowanych, są wzorem zrównoważonego rozwoju. Mogą one tworzyć miejsca pracy dla ludności wiejskiej - uważa Jan Szyszko, minister środowiska.

Polskie Lasy Państwowe to wzór dla zrównoważonego rozwoju, dzięki wielkiej polskiej tradycji oraz kulturze leśnej i przyrodniczej. Przez cały czas w powojennej historii prowadzone wyręby drzew i pozyskiwano drewno, mimo to jest go coraz więcej. - To drewno tworzyło miejsca pracy i było stymulatorem rozwoju terenów wiejskich - podkreślił szef resortu.

prawo łowieckie, szkody łowieckie, ministerstwo środowiska, Polski Związek Łowiecki, lasy państwowe

Leśnicy bronią się przed szacowaniem szkód łowieckich

Lasy Państwowe przekonują, że przyjęcie obowiązku szacowania szkód łowieckich, wypłaty odszkodowań i wypełniania roli organu podatkowego w obecnych uwarunkowaniach prawnych i realiach funkcjonowania przedsiębiorstwa nie jest możliwe....

- Zasoby środowiskowe terenów niezurbanizowanych to wielka zasługa polskiego rolnictwa, tego tradycyjnego, rodzinnego, opartego o dobrą wiedzę również przyrodniczą. Polskie rolnictwo i tereny niezurbanizowane cierpią na brak miejsc pracy, ale dzięki temu, że zachowano polskie rolnictwo działające z polskim leśnictwem będziemy mogli mówić o koncepcji równoważonego rozwoju w terenach wiejskich i ochronie bioróżnorodności - zaznaczył Szyszko.

Zapotrzebowanie na ich produkcje jest ogromne, szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych. Dlatego polskie tereny niezurbanizowane powinny produkować żywność, przetwarzać ją, po to by za nią uzyskiwać godne wynagrodzenie - tłumaczył minister. Dodał, że tworzenie miejsc pracy to główne przesłanie dla polskich lasów i ministerstwa środowiska.

Według Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych firma musi także stymulować rozwój terenów nieurbanizowanych, likwidować bezrobocie na terenach wiejskich i tworzyć nowe rynki pracy. - Temu służą na kanwie obecnego statusu Lasów Państwowych projekty rozwojowe, które podjęliśmy - od promocji dziczyzny przez budownictwo drewniane, przemysł drzewny - to wszystko ma służyć generowaniu nowych miejsc pracy - powiedział.  
prawo łowieckie, szkody łowieckie, ministerstwo środowiska, Polski Związek Łowiecki

Lasy Państwowe zapłacą rolnikom za szkody łowieckie?

Zwrot w sprawie szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody łowieckie. Sejm zaczął procedować kolejną nowelizację ustawy Prawo łowieckie, gdzie określono, że od 2018 roku mają się tym zajmować Lasy Państwowe. "Dokonywanie oględzin i...

Szef LP zauważył, że kiedyś z leśnictwem związanych było 100 tys. osób, teraz jest 26 tys. - Uważam, że między 100 tys. a 26 tys. jest ta nisza, która może być wypełniona w ramach funkcji kreowania miejsc pracy na terenach niezurbanizowanych, a to jest duża liczba - zaznaczył.

By rozmawiać o lasach i przyrodzie nie wolno zapomnieć o aksjologii - zaznaczył ojciec Zdzisław Klafka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, współorganizator konferencji. Jak mówił to ona pomaga zrozumieć, dlaczego troska o środowisko jest tak ważna. Jeśli mowa o zrównoważonym rozwoju, to najważniejszym czynnikiem jest człowiek, który jest jego podmiotem.

Jego zdaniem, lasy nie tylko trzeba chronić, ale także je zagospodarować. - Ideolodzy fałszywie dzisiaj chcą pokazać - chrońmy lasy, niech same w spokoju obumierają, a to jest dar od Boga, który należy zagospodarować - stwierdził ojciec Klafka.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów