Kuhn wydłuża żywotność swoich wozów paszowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
22-10-2020,15:30 Aktualizacja: 22-10-2020,15:32
A A A

Kiszonka z dużą zawartością krzemionki oraz zawarte w niej kwasy mają bardzo niekorzystny wpływ na żywotność wozu paszowego, znacząco go skracając.

Kwasy kiszonkowe powodują korozję, natomiast krzemionka przyśpiesza ścieranie się elementów roboczych maszyny. Powoduje to wzrost kosztów jej eksploatacji, a także spadek wartości na rynku wtórnym w przypadku jej sprzedaży.

Wśród elementów wozu paszowego, które są najbardziej narażone na oddziaływanie tych czynników, znajdują się zbiornik oraz ślimak mieszający.

bydło mleczne, odpoczynek, legowiska, wzrost produkcji mleka, buforowanie treści żwacza,

Jak długo śpią krowy?

Krowy powinny spędzać w pozycji leżącej około 14 godzin dziennie z czego tylko niewielką część czasu przeznaczają na sen. Podczas odpoczynku przeżuwają rozdrabniając pokarm i buforują treść żwacza.   Odpoczynek zajmuje krowom średnio 14 godzin...

Ślimak mieszający jest najbardziej aktywnym elementem wozu paszowego w całym procesie mieszania, w wyniku czego tempo jego zużycia jest nieporównywalne szybsze niż pozostałych części składowych maszyny.

Przygotowywany TMR ma kontakt z całą powierzchnią ślimaka tj. zarówno ze zwojami, stożkiem oraz skrobakiem.

Wielu producentów oferuje zabezpieczenie krawędzi ślimaka mieszającego dodatkową listwą ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to nie jest niewystarczające ponieważ pozostała, niezabezpieczona listwami powierzchnia, znacznie szybciej ulega zużyciu.

Ostatecznie więc tempo zużycia oraz moment wymiany ślimaka bez i z listwami zabezpieczającymi są identyczne.

Wozy paszowe Kuhn są wyposażone w ślimaki mieszające, które w całości zostały wykonane ze stali nierdzewnej K-NOX.

zdrowotność racic, korekcja racic, basen, pianowanie, Cid Lines,

Uczyli się jak rozpoznawać schorzenia racic

Problemy ze zdrowotnością racic dotyczą niemal wszystkich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Jednym z punktów profilaktyki jest prewencja w postaci kąpieli racic z naprzemiennym wykorzystaniem przynajmniej dwóch...

K-NOX jest to stop łączący chrom, który zapewnia odporność na kwas z kiszonek oraz ferryt. Tym samym zwiększa odporność mechaniczną ściany na ścieranie.

Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie elementy składowe ślimaka, tj. stożek, skrobak oraz zwoje, są jednakowo zabezpieczone przed działaniem niekorzystnego środowiska.

Zbiornik jest drugim w kolejności elementem wozu paszowego, który jest najbardziej narażony na ścieranie i działanie kwasów kiszonkowych.

Firma Kuhn w swojej ofercie opcjonalnie posiada możliwość przyspawania do wnętrza zbiornika płyty o grubości 4 mm.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zbiornik posiada do 80 cm swojej wysokości podwójną ścianę, przy czym ta wewnętrzna jest wykonana w technologii K-NOX.


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021