Grupa Azoty publikuje ważne dane. Kolejny pozytywny kwartał

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2015,15:55 Aktualizacja: 09-11-2015,22:05
A A A

Grupa Azoty zakończyła okres trzeciego kwartału przychodami ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł (wobec 2,3 mld zł w analogicznym okresie 2014 r.) przy zysku netto na poziomie 82 mln zł (wobec 9 mln zł w analogicznym okresie 2014 r.).

W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA również uległ poprawie o 95 mln zł osiągając poziom 223 mln zł wobec 128 mln w 2014 roku.

- W trzecim kwartale Grupa Kapitałowa Grupa Azoty kontynuuje ścieżkę poprawy marży operacyjnej EBITDA notując przyrost r/r o ponad 50 proc. do poziomu 9 proc. Kluczowym czynnikiem wzrostu był w dalszym ciągu segment nawozowy dyskontujący w wynikach korzystne tendencje na rynku surowcowym przy zachowaniu porównywalnych parametrów ekonomicznych w pozostałych segmentach grupy - mówi Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu ds. finansów.

Oddano do użytku najnowszą inwestycję Grupy Azoty Puławy

Rusza jedna z najnowocześniejszych w Europie instalacji do produkcji nawozów stałych. 15 października Grupa Azoty Puławy oficjalnie uruchomiła instalację produkcyjną nawozów PULGRAN® / PULGRAN®S. To końcowa inwestycja Nowego...
Narastająco sprzedaż za okres 9 miesięcy wykazała przyrost 2 proc. notując poziom 7,5 mld zł (wzrost o 179 mln zł r/r) a zysk netto wykazał przyrost r/r o 290 mln zł (wzrost o 116 proc.) osiągając poziom 540 mln zł.

Po trzech kwartałach Grupa Azoty może pochwalić się również EBITDA na poziomie 1 mld zł oraz wynikiem operacyjnym lepszym o ponad 344 mln zł (wzrost o 117 proc. r/r) osiągając poziom 639 mln zł, realizując jednocześnie znacząco wyższą rentowność na poziomie  8,5 proc.

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych to segment nawozy wygenerował największy przyrost marży na każdym poziomie rachunku wyników, głównie na skutek niższych cen podstawowych surowców energetycznych (gaz ziemny, węgiel) oraz skutecznie realizowanej polityce handlowo-marketingowej Grupy Azoty. 

To pozwoliło ograniczyć niekorzystny efekt presji cenowej w nawozach azotowych (głównie w moczniku i saletrze amonowej) na skutek wyższego importu tych produktów oraz niższego popytu na siarczan amonu w krajach Ameryki Południowej.

Grupa Azoty Puławy z nowymi kontraktami na gaz

W ramach dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol SA. Umowy obowiązują od 1...
Wyższe bieżące marże na sprzedaży nawozów azotowych i NPK, wsparte pozytywnymi relacjami kursowymi głównie na parze dolar/złoty oraz właściwie dokonywana alokacja produktów na rynku, przyczyniły się do realizacji większej sprzedaży wolumenów już w pierwszych miesiącach nowego sezonu nawozowego.

Z tego też wynika wzrost przychodu nawozów o 21 proc. r/r (w ujęciu wartościowym wzrost o blisko 260 mln zł) oraz poprawa marży EBITDA segmentu do 12 proc., a także znacząca poprawa sytuacji płynnościowej całej Grupy Kapitałowej.

W segmencie tworzyw skonsolidowana marża EBITDA  utrzymała porównywalny poziom (-2 proc.) w ujęciu r/r.  Wzrost delty benzen-poliamid, przy spadku wartościowym sprzedaży produktów pozwolił wygenerować wyższą procentową marże operacyjną EBITDA tworzyw konstrukcyjnych na poziomie 5 proc.

Niekorzystne jednak tendencje w obszarze kaprolaktamu wynikające m.in. ze spadku popytu w Chinach (jako efekt spadku dynamiki PKB) znacząco ograniczyły sprzedaż wolumenów (o ponad 30 proc.) konsumując tym samym nadwyżkę wynikową wypracowaną w segmencie produktów wysoko przetworzonych. Ostatecznie segment zakończył trzeci kwartał z wynikiem (-) 6,5 mln przy przychodach na poziomie 292 mln zł.

W segmencie chemia wynik EBITDA osiągnął poziom 18,7 mln zł zachowując porównywalny (r/r) poziom marży 3 proc. Spadek sprzedaży o blisko 70 mln zł to efekt głównie trudnej sytuacji w segmencie OXO oraz pigmentów.

Niższa produkcja alkoholi OXO, będąca efektem sytuacji popytowo-podażowej wraz z niekorzystną sytuacją cenową w obszarze plastyfikatorów, obniżyły marże segmentu OXO o blisko 7 proc. W obszarze bieli tytanowej (pigmenty) sytuacja rynkowa z wyraźną  presją cenową ograniczała sprzedaż wolumenową realizując tym samym spadek marży EBITDA o blisko 8 proc.

Azoty puławy, grupa azoty, Włodzimierz Karpiński

Azoty Puławy do 2021 roku zainwestują ponad 2,2 miliarda złotych

Grupa zamierza wybudować elektrownię o mocy 400 MWe, instalację do granulacji mechanicznej nawozów na bazie azotanu amonu oraz nową linię do produkcji kwasu azotowego. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński podkreślił, że puławskie...
Pozytywne tendencje w obszarze eksportowej sprzedaży siarki oraz melaminy, będącej beneficjentem korzystnych tendencji cenowych w gazie oraz lepszej koniunktury rynkowej, w trzecim kwartale pozwoliły zrealizować sumarycznie porównany wynik segmentu chemia r/r.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy

Puławska spółka osiągnęła w trzecim kwartale 2015 r. zysk netto na poziomie 65 mln zł (3 mln zł w trzecim kwartale 2014 r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 935 mln zł wobec 846 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police

Policka spółka osiągnęła w trzecim kwartale 2015r. zysk netto na poziomie 15 mln zł wobec 6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 600 mln zł wobec 505 mln w analogicznym czasie 2014 r.

Wyniki jednostkowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W ujęciu jednostkowym kędzierzyńska spółka osiągnęła za III kwartał  2015 r. zysk netto na poziomie 14 mln zł wobec 9 mln zł w trzecim kwartale 2014 r., przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 435 mln zł (491 mln zł w analogicznym czasie 2014 r.).

Poleć
Udostępnij