Fundusz przekaże pieniądze na kogenerację w Mlekovicie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
21-08-2017,10:10 Aktualizacja: 21-08-2017,10:30
A A A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze we wtorek umowę na dofinansowanie budowy kotłowni kogeneracyjnej dla zakładu w Trzebownisku należącego do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita. Przedsięwzięcie o wartości ponad 8,8 mln zł otrzyma prawie 2 mln zł wsparcia.

Przedmiotem projektu jest realizacja nowego źródła ciepła jako elektrociepłowni, wyposażonej w kotły parowe opalane gazem ziemnym oraz agregaty kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym. Moc cieplna instalacji wyniesie 12,26 MW, natomiast moc elektryczna 1,20 MW.

mlekovita, mleczarstwo, spółdzielnia mleczarska, mleko

Mlekovita najlepsza w X Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem zajęła pierwsze miejsce w jubileuszowej X edycji Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Został on przeprowadzony pod przewodnictwem Polskiej Izby Mleka i rozstrzygnięty podczas XIV...

Zastosowanie kotłów parowych i agregatów kogeneracyjnych pozwala na wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z maksymalną sprawnością urządzeń. Nowe źródło energii zapewni pokrycie potrzeb cieplnych oraz energii elektrycznej potrzebnej dla zakładu.

W przypadku tego projektu produkcja kogeneracyjna zapewni oszczędność energii pierwotnej w wysokości 21,32 proc. w porównaniu z wartościami referencyjnymi dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Beneficjentem wsparcia oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji będzie Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, natomiast projekt będzie realizowany w Oddziale "Resmlecz" w Trzebownisku.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa do 31 marca 2018 r. Spodziewane są następujące efekty ekologiczne: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 12 573 ton równoważnika CO2/rok a zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniesie 68 642 GJ/rok, co przełoży się na redukcję emisji tlenków siarki o ok. 166 ton/rok, tlenków azotu o ok. 42 tony/rok i pyłu o ok. 14 ton/rok. W warunkach wysokosprawnej kogeneracji każdego roku zostanie wyprodukowanych 7.125 MWh energii elektrycznej oraz 9.856 MWh ciepła.

Projekt będzie współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1. "Źródła wysokosprawnej kogeneracji". Koszt całkowity to 8.832 630,00 zł a przyznana dotacja wznosi 1.894.867,92 zł.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie