Bayer podsumował rok 2014

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Daniel Alankiewicz | alankiewicz@apra.pl
20-12-2014,13:30 Aktualizacja: 20-12-2014,13:43
A A A

Podaczas konferencji prasowej która odbyła się 18 grudnia br. w Warszawie, firma Bayer CropScience poinformowała o wynikach doświadczeń polowych, przeprowadzonych w centrach doradztwa technicznego zlokalizowanych w wielu miejscach Poski.

Poletka zlokalizowane były w miejscowościach:

Zboża – Sławkowo, Gaj Mały , Modzurów , Sulejów, Dołhobyczów

Rzepak – Modzurów (woj. Śląskie)

Warzywa – Bedlno k. Kutna


Zboża

W sezonie agrotechnicznym 2014 we wszystkich Centrach Doradztwa Technicznego (CDT) głównym tematem przewodnim było „Zarządzanie ryzykiem”. W przypadku upraw polowych końcowy efekt, czyli plon jest uzależniony od wielu czynników. Na niektóre, jak np. przebieg pogody, nie mamy wpływu, jednak jest wiele innych, którymi możemy zarządzać .

CDT firmy Bayer są usytuowane w różnych rejonach Polski , co pozwala sprawdzić technologie firmy w różnych warunkach i finalnie zalecać rozwiązania najlepsze dla danego obszaru .

Jednym z tematów doświadczalnych w sezonie 2014 było porównanie kilku fungicydowych programów ochronnych w uprawie pszenicy, z wykorzystaniem wielu preparatów firmy Bayer, w tym najnowszych rozwiązań z grupy Xpro. Należy do nich nowy program Univo Xpro, Plan badawczy był jednakowy dla wszystkich lokalizacji, jednak terminy zabiegów były ustalane lokalnie, w zależności od panujących warunków pogodowych i presji rozwoju poszczególnych chorób. Przydatnym narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji o optymalnym terminie zabiegu był program Proplant ( Expert.com). System ten, w oparciu o dostarczone mu odpowiednie dane oraz oceny stanu uprawy, przygotowuje zalecenia dla określonej plantacji. Różny rozkład pogody w tym szczególnie duże zróżnicowanie opadów w sezonie 2014 wybitnie nie sprzyjały prawidłowemu działaniu preparatów Zaobserwowano różnice między programami (rejonami) w zwalczaniu poszczególnych chorób jednak, wszystkie programy z rodziny Xpro wykazały się wysokimi plonami, znacznie wyższymi od rozwiązań standardowych .

Drugim ważnym tematem prezentowanym w naszych CDT było zarządzanie ryzykiem odporności chwastów na herbicydy, w tym przypadku miotły zbożowej na preparaty z grupy ALS (inhibitorów syntazy acetylomleczanowej).

W minionym sezonie wśród różnych rozwiązań prezentowano blok jesiennych i wiosennych doświadczeń herbicydowych. W przypadku jesieni zabiegi przeprowadzono w dwóch terminach - wczesny i opóźniony, wiosną zabiegi zostały wykonane w trzech terminach. Jak zaobserwowano, dobór właściwego terminu miał bardzo duże znaczenie dla skuteczności działania herbicydów. Większość rozwiązań zastosowanych jesienią wykazała się bardzo wysoką skutecznością w stosunku do miotły zbożowej, również tej z odpornością na preparaty z grupy ALS. Rozwiązania wiosenne wyglądały różnie, w zależności od wrażliwości miotły zbożowej oraz terminu stosowania.

Zwalczanie chwastów w uprawie pszenicy najlepiej rozpocząć już jesienią , by ograniczyć ich konkurencyjność dla rośliny uprawnej . Większość rozwiązań jesiennych gwarantuje wysoką skuteczność zwalczania chwastów oraz wpływ na większy plon w porównaniu nawet do bardzo skutecznych wariantów wiosennych .

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu