ARiMR zaprasza do współpracy firmy zajmujące się utylizacją zwierząt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
14-09-2015,13:40 Aktualizacja: 14-09-2015,21:53
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finansuje lub dofinansowuje koszty ponoszone przez rolników, dotyczące zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, rozliczając się bezpośrednio z firmami utylizacyjnymi.

ARiMR wypłaca w imieniu gospodarzy zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją tylko tym firmom, które mają z nią zawarte umowy. Firmy, które chcą podpisać dokumenty na świadczenie usług od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., mogą składać wnioski do 30 września.

Dokumenty należy dostarczać do kancelarii centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 w Warszawie lub przesłać pocztą na adres: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii centrali lub data stempla pocztowego.

Po weryfikacji złożonych wniosków agencja zawrze z firmami utylizacyjnymi stosowne umowy, w których zostaną określone szczegółowe warunki współpracy oraz limit środków finansowych.

Poleć
Udostępnij