Błędy w zazielenieniu coraz więcej mogą kosztować rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-02-2017,11:30 Aktualizacja: 06-02-2017,12:06
A A A

Od bieżącego roku sankcje za nieprawidłowości w zakresie zazielenienia mogą przekroczyć kwotę płatności, jaka przysługuje za to rolnikowi. Warto się więc przyłożyć do związanych z tym obowiązków.

Zreformowany system płatności bezpośrednich, którego częścią jest ta związana z zazielenieniem, obowiązuje od 2015 r. Warunkiem przyznania gospodarzowi płatności jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej.

poplon ścierniskowy, mieszanka, międzyplon ścierniskowy

Masz kłopot z zazielenieniem? Wysiej międzyplon ścierniskowy

Gospodarstwa mające ponad 15 ha gruntów ornych mają obowiązek przeznaczyć 5 proc. z nich na obszary proekologiczne (EFA). Wielu rolników nie może go wypełnić bez uprawy międzyplonów ścierniskowych, nazywanych w przeszłości...

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem z 2013 r., w przypadku nieprzestrzegania praktyk zazielenienia na rolników nakładane są kary administracyjne w postaci zmniejszenia kwoty otrzymanych w danym roku płatności bezpośrednich. Przez pierwsze dwa lata (2015 i 2016 r.) wdrażania nowego systemu kary nie wykraczały poza należną kwotę. W zależności od stopnia niedociągnięć gospodarz tracił część lub całą płatność.

Ministerstwo rolnictwa potwierdza, że od 2017 roku - jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia - sankcje mogą przekroczyć kwotę za zazielenienie: w bieżącym roku maksymalnie o 20 proc., a od przyszłego o 25 proc. Rolnik może zatem stracić całą dopłatę za zazielenienie oraz część innych płatności. Ile? To urzędnicy będą obliczać na podstawie unijnego rozporządzenia z 2014 r.

"Jeżeli obszar wykorzystywany do obliczania płatności z tytułu zazieleniania zgodnie z art. 23 różni się od obszaru wykorzystywanego do obliczania płatności z tytułu zazieleniania po zastosowaniu przepisów art. 24-27, płatność z tytułu zazieleniania oblicza się na podstawie tego drugiego obszaru pomniejszonego o dwukrotność ustalonej różnicy, jeżeli różnica ta wynosi więcej niż 3 proc. lub dwa hektary, ale nie więcej niż 20 proc. obszaru wykorzystywanego do obliczania płatności z tytułu zazieleniania po zastosowaniu przepisów art. 24–27. Jeżeli różnica wynosi więcej niż 20 proc., pomoc nie jest przyznawana. Jeżeli różnica wynosi więcej niż 50 proc., pomoc nie jest przyznawana. Ponadto beneficjent podlega dodatkowej karze" - czytamy w dokumencie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement