Rolnicy czekali na zmianę przepisów o wyrejestrowywaniu maszyn. Resort to wyklucza

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2022,10:40 Aktualizacja: 28-09-2022,10:49
A A A

Rolnicy są zmuszeni formalnie dokonywać złomowania starych, wyrejestrowywanych ciągników czy przyczep, mimo że chcą zostawić sobie pojazdy z przeznaczeniem na części zamienne. Do propozycji zmiany przepisów odniósł się resort infrastruktury.

Jak wskazywał we wniosku rolniczy samorząd, dostępność części zamiennych do starych maszyn, które w wielu gospodarstwach mimo swojego wieku są w ciągłym użytkowaniu, często jest ograniczona, a ich cena wygórowana i niewspółmierna do wartości naprawianej maszyny.

czasowe wyrejestrowanie ciągnika, krir, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, składki OC

Rolnicy nie będą mogli czasowo wyrejestrować ciągnika

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie przewiduje w najbliższym czasie zmian w przepisach dotyczących czasowego wyrejestrowywania pojazdów. Tak wynika z odpowiedzi na wniosek złożony przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Dokument...

"W związku z tym wielu rolników decyduje się na pozostawianie starego sprzętu w gospodarstwie w celu jego późniejszego wykorzystania na części. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje obowiązek złożenia stosownego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, do którego załącza się odpowiednie dokumenty. W przypadku starych pojazdów jest to m.in. zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do demontażu i jego złomowania. Dopiero dopełnienie tej procedury powoduje zniesienie obowiązku opłacania składek OC" - wyjaśnia Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek lubuskiej izby.

W wystąpieniu poprosiły o zmianę przepisów, by wyrejestrowanie nieużywanej maszyny rolniczej odbywało się tylko i wyłącznie na wniosek rolnika, bez konieczności przekazywania jej do złomowania i uzyskiwania wspomnianego zaświadczenia.

Już na wstępie odpowiedzi resort infrastruktury zaznaczył, że nie planuje takiej zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie wyrejestrowywania pojazdów.

Zaznaczył, że system rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów jest powiązany z podatkowym, ubezpieczeniowym, rozwiązaniami w zakresie recyklingu pojazdów oraz zasadami dopuszczania i kontrolowania pojazdów w ruchu drogowym.

wyrejestrowanie ciągników, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, krir, andrzej adamczyk

KRIR chce zgody na czasowe wyrejestrowanie ciągników

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Rolniczy samorząd chce umożliwić czasowe wyrejestrowanie...

Uwzględniając to, przepisy art. 79 Prawa o ruchu drogowym jednoznacznie określają zamknięty katalog przesłanek do wyrejestrowania pojazdu i wiąże się to co do zasady z permanentną sytuacją zaprzestania posiadania lub użytkowania pojazdu, taką jak: demontaż, zniszczenie, utrata, wywóz za granicę lub kradzież pojazdu.

"Zatem w intencji ustawodawcy wyrejestrowanie pojazdu jest ostateczne i oparte o decyzję właściciela, wyrażoną wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu, popartym dokumentacją potwierdzającą rzeczywiste wystąpienie określonych ww. ustawą podstaw. Nie jest zatem możliwe, aby wyrejestrowanie pojazdu miało charakter swobodny, tymczasowy i niepoparty faktyczną utratą posiadania i możliwości korzystania z pojazdu" - przekonuje Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Zwraca jednocześnie uwagę na regulacje ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z art. 5 ust. 2 demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie na stacjach demontażu. Ustawa określa również czynności, jakie wykonuje stacja demontażu, wśród których jest wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia.

"Wyjaśniam, że ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji należy do właściwości ministra klimatu i środowiska, dlatego też o wszelkie informacje w zakresie regulacji ujętych w tej ustawie należy zwracać się bezpośrednio do tego resortu" - przekazał Weber.

Dodał także, że z kolei kwestia przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC, uregulowana jest na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, należącej do kompetencji Ministerstwa Finansów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu