Ostatnia szansa, żeby wystartować w konkursie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: UMWM, (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-09-2018,12:35 Aktualizacja: 08-09-2018,12:56
A A A
Edukowanie mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony przyrody i znaczenia owadów zapylających poprzez organizację warsztatów edukacyjnych i zajęć praktycznych, a także ochrona roślin uprawnych oraz tych dziko rosnących, z których te niezwykle pracowite owady zbierają nektar - to główne inicjatywy, które mogą otrzymać wsparcie w ramach drugiej edycji konkursu województwa małopolskiego - "Małopolska Pszczoła".
 
Zgłoszenia do konkursu, w którym do zagospodarowania jest aż 240 tys. zł, będą przyjmowane do 12 września br.

pszczoły, owady, opryski, środki ochrony roślin, rolnictwo

Rolnik musi dbać o pszczoły. Powstaną specjalne komisje?

Media pełne są w ostatnich miesiącach historii o śmierci tysięcy pszczół zatrutych nieprawidłowo stosowanymi przez rolników środkami ochrony roślin. Stąd pomysł propagowany m.in. przez środowisko pszczelarskie, by w każdej gminie...
Konkurs "Małopolska Pszczoła" to inicjatywa województwa małopolskiego, mająca na celu dbanie o ekologię, ochronę owadów i całe dziedzictwo przyrodnicze.

To wszystko można osiągnąć przede wszystkim poprzez odpowiednią edukację mieszkańców oraz uświadomienie im, jak ważną rolę w naszym środowisku odgrywają pszczoły. O dotację w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

- Po pierwszej edycji konkursu, bez wahania zdecydowaliśmy się przeznaczyć środki na kolejną jego odsłonę, która ma na celu przede wszystkim edukację Małopolan. Chcemy uświadamiać i edukować, jak ważna jest ochrona tych małych, pracowitych i pożytecznych owadów - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

I dodaje: - Dzięki realizacji 12 projektów z poprzedniej edycji, w całym województwie powstaną nowe pasieki i „hotele” dla dzikich zapylaczy, a także ogrody z miododajnymi roślinami. Co więcej, dzieci i dorośli podczas pikników pszczelarskich poznają tajemnice pszczół i rozsmakują się w tym, co dzięki nim mamy - pysznym miodzie.

pszczoły, pszczelarstwo, stosowanie pestycydów, neonikotynoidy, francja

Takie restrykcje są tylko tam. Pszczoły pod specjalną ochroną

Francja wprowadziła zakaz używania pięciu pestycydów - neonikotynoidów, które według władz zabijają pszczoły. To pójście o krok dalej niż cała Unia Europejska, która zakazała używania trzech środków....
W ramach konkursu "Małopolska Pszczoła" można starać się o dotację na organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym m.in. zajęć warsztatowych i praktycznych, związanych z ochroną przyrody, wdrażaniem ekologicznych działań czy poznaniem znaczenia owadów zapylających.

Ponadto dotację mogą otrzymać zadania związane z nasadzeniem miododajnych roślin czy z ochroną roślin uprawnych oraz tych rosnących dziko, stanowiących naturalne "pszczele pastwiska".

Zainteresowani udziałem w konkursie na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 12 września br. Wymagane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. "Małopolska Pszczoła".

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do UMWM (a nie data stempla pocztowego).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement