Mała retencja na pomoc rolnikom. Umowa na 13 projektów podpisana

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2017,13:40 Aktualizacja: 13-06-2017,14:28
A A A

W województwie zachodniopomorskim zrealizowanych zostanie trzynaście projektów związanych ze zbiornikami retencyjnymi. Ma to poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale przede wszystkim zapobiegać rolniczej suszy.

To bardzo ważne inwestycje, bo - jak podaje serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - możliwości retencyjne sztucznych zbiorników w Polsce są niewielkie.

retencja, mała retencja, gromadzenie wody, zbiorniki retencyjne, prawo wodne, powódź

Konieczna jest większa retencja wody na wsi i w miastach

Aby ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu, konieczne jest większe zatrzymywanie na wsi i w miastach wód opadowych i ich lepsze zagospodarowywanie - to jeden z wniosków, jaki płynie ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju...

W kraju retencjonuje się bowiem zaledwie ok. 4 mld l wody, co stanowi 6 proc. objętości średniego rocznego odpływu. Działania związane z tzw. małą retencją mogą pomóc w zachowaniu obszarów wodno-błotnych lub nawet ich odtworzeniu.

W najbliższym czasie na Pomorzu Zachodnim ma zostać zrealizowanych 13 projektów za ok. 2,7 mln zł. Zostaną dofinansowane w wysokości 30 proc. kosztów kwalifikowalnych (prawie 735 tys. zł) przez samorząd województwa. Środki na budowę lub renowację zbiorników wodnych małej retencji pochodzą z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Podczas podpisywania umów w sprawie dotacji wicemarszałek Jarosław Rzepa podkreślał rolę retencjonowania wody, bo nie zawsze jest jej tyle, ile potrzeba. - Dzięki temu działaniu możemy obniżyć ryzyko powodziowe, zapobiec suszy czy zapewnić ochronę różnorodności biologicznej - zaznaczał.

Ryszard Mićko, członek zarządu województwa zwracał natomiast uwagę na zmieniający się klimat. - Z jednej strony coraz częściej występują burze z intensywnymi opadami, z drugiej są problemy z suszą. Cieszę się, że zainteresowanie tworzeniem zbiorników jest tak duże - mówił.

Wsparcie samorządu obejmuje budowy ziemnych stawów retencyjnych w miejscowościach: Kiełpino, Turowo, Gwda Wielka, Dziki, Silnowo i Parsęcko. Renowacje stawów retencyjnych czekają zaś Gołgórę, Świątki i Turowo. W naturalistycznym parku wiejskim w Tychowie zostaną odtworzone kompleksy retencyjne, a w miejscowości Nowy Klukom powstanie zbiornik retencyjny.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu