Gospodarstwa domowe rolników w liczbach. Dochody i wydatki mogą zdziwić

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-06-2022,8:05 Aktualizacja: 02-06-2022,8:14
A A A

Rolnictwo przynosi średnio 70 proc. dochodów gospodarstw domowych rolników. Domostwa gospodarzy charakteryzują ponadto najniższe przeciętne wydatki na osobę oraz największa średnia kwota nadwyżki dochodu nad wydatkami.

Główny Urząd Statystyczny opublikował cykliczny, obszerny dokument pt. "Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych".

uzupełniająca płatność podstawowa, dochody rolników, resort rolnictwa, Ocena Skutków Regulacji

Dochody rolników będą wyższe dzięki przywróceniu tej płatności

Przywrócenie uzupełniającej płatności podstawowej dla rolników zakłada ministerstwo rolnictwa w projekcie zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ma to podnieść dochody rolników. Koszt...

Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych (2487 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1490 zł) na osobę wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym.

I tak samo jak w ubiegłych latach najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę w 2021 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na osobę wyniósł 1638 zł i był o 20,5 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2020 r. niższy o 20,7 proc.).

Natomiast najniższe przeciętne wydatki na osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (942 zł) i były o 28,4 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2020 r. - niższe o 30,6 proc.).

Gospodarstwa domowe rolników miały ponadto najniższy udział wydatków w dochodach (46,9 proc.) i największą średnią kwotę nadwyżki dochodu nad wydatkami (1066 zł).

ceny zbóż, środki do produkcji rolnej, Wielkopolska Izba Rolnicza

Nożyce cenowe tną dochody rolników. Koszty rosną lawinowo

Pomimo stosunkowo wysokich cen skupu zbóż, w portfelu rolnika zostaje mniej pieniędzy niż przed rokiem! Decydują o tym takie czynniki, jak: niższe niż w ubiegłym roku plony, słabsza jakość ziarna i zwiększone koszty...

Najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania odnotowano w gospodarstwach domowych emerytów (84,7 proc.), a w gospodarstwach domowych rolników - najniższy (70,4 proc.). Można zatem wysnuć z badania taki wniosek, że (nie po raz pierwszy) stricte rolnictwo stanowi istotną, ale tylko część dochodów rolniczych rodzin.

Warto też odnotować kolejną ciekawostkę wynikającą z danych GUS, że wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe miały w gospodarstwach rolników najwyższy (32,3 proc.) udział w strukturze wydatków ogółem gospodarstw domowych. Do tego dysponowały największą przeciętną powierzchnią użytkową mieszkań - 132,5 m kw.

Jeśli chodzi o podział miasto-wieś, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych z miast był wyższy o 28,9 proc. niż na wsi (w 2020 r. o 28 proc.). W ocenie GUS, różnice wynikały z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, jak również związane były z większą liczbą osób wchodzących w skład gospodarstw domowych z wiosek.

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku wydatków gospodarstw domowych. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych z miast były o 31,3 proc. wyższe niż na wsi (w 2020 r. o 35,4 proc.).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu