Będzie obowiązkowy system kodowanych kolorem oznakowań żywności?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-07-2018,10:10 Aktualizacja: 09-07-2018,11:41
A A A

Unijne zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych wyraża obawy o brak wiarygodnych informacji dla uczniów i innych konsumentów i sugeruje, jak naprawić tę sytuację.

Ile sera jest w serze? Czy wiemy co jemy? Tego typu pytania - a zwłaszcza pragnienie zaszczepienia zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat - skłoniły Europejski Komitet Regionów (KR) do zaapelowania o stworzenie obowiązkowego systemu kodowanych kolorem oznakowań.

owoce, warzywa, szkoła, dzieci, KOWR, zdrowe odżywianie, żywność

Dzieci muszą jeść więcej owoców i warzyw

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podsumował realizację Programu dla szkół w roku szkolnym 2017/2018. Dzieci spożyły ponad 162 mln porcji warzywnych oraz prawie 144 mln porcji mlecznych. Zasadniczym celem Programu jest zmiana nawyków...
Propozycja ta to jedno z wielu zaleceń zawartych w opinii "Zachęty ze strony samorządu lokalnego i regionalnego mające na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego odżywiania się". KR zasugerował także rozważenie zmian w planowaniu przestrzennym i infrastrukturze oraz wykorzystanie takich narzędzi jak podatki, subwencje i przepisy.

Sprawozdawca opinii Nikolaos Chiotakis (EL/EPL), radny gminy miejskiej Kifissia, stwierdził, że "podstawowe i najważniejsze dla zdrowia wzorce zachowań ukształtowane w dzieciństwie i wczesnej młodości trwają całe życie". - Słodycze, niezdrowa żywność i słodzone napoje wyparły tradycyjną dietę opartą na owocach, warzywach, rybach i oliwie. Dzieci spożywają za dużo soli, cukru i tłuszczu - podkreślił.

Europejski Komitet Regionów zwrócił również szczególną uwagę na znaczenie programów edukacyjnych w szkołach na rzecz promowania zdrowego i aktywnego stylu życia, zwłaszcza w przedszkolach i szkole podstawowej.

żywność, jakość żywności, podwójne standardy żywności, KE, prawo, przepisy

Koncerny spożywcze nas oszukują. Będzie zmiana unijnego prawa?

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nie wykluczył w czwartek wprowadzenia nowego unijnego prawa o jakości żywności. Jak zaznaczył, wszyscy konsumenci w UE mają prawo mieć dostęp do produktów tej samej jakości. Na wspólnej...
Jeśli decydenci w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim przyjmą zalecenia KR-u, to producenci żywności będą zobligowani do stosowania w całej UE systemu kolorów na opakowaniach, dzięki czemu konsumenci otrzymają jasne informacje na temat zawartości cukru, soli i tłuszczu.

Wartość odżywcza byłaby także dostępna w internecie. Obowiązek ten radykalnie zmieniłby obecną sytuację, w której wielu producentów żywności samodzielnie decyduje, które z ich produktów są na tyle zdrowe, by można je było reklamować jako odpowiednie dla dzieci. Według nowych zasad musieliby to udowodnić spełniając ogólnoeuropejskie wymogi.

W opinii wymienia się zdrowe produkty alternatywne, które należałoby promować, jak np. owoce i warzywa, niskotłuszczowe produkty mleczne i pełne zboża. Stwierdzono również, że niezwykle istotne jest zapewnienie szerokiego wachlarza zrównoważonej żywności.

System etykietowania i inne propozycje byłyby korzystne dla wszystkich grup wiekowych i całego społeczeństwa.

Polskie produkty ekologiczne na nowojorskich targach żywności

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki uczestniczy w rozpoczętych w sobotę w Nowym Jorku targach żywności 2018 Summer Fancy Foods Show. W piątek wziął udział w prezentacji i degustacji rodzimych produktów ekologicznych w polskim...
Odzwierciedlają one również dążenie do promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Niezdrowa dieta to jeden z czterech wymienionych przez sprawozdawcę Chiotakisa czynników powodujących przewlekłe choroby niezakaźne. Trzy pozostałe to tytoń, brak ruchu i nadużywanie alkoholu.

W opinii wskazano narzędzia, jakimi mogą posłużyć się władze lokalne i regionalne, aby wspierać zdrowe nawyki żywnościowe, a także podkreślono, że samorządy lokalne mają okazję stać się liderami w tej dziedzinie dzięki zamówieniom publicznym.

Instytucje publiczne takie jak szpitale, domy opieki, domy spokojnej starości, więzienia, przedszkola i szkoły mogłyby posłużyć za wzór i sprzedawać oraz zapewniać zdrową, lokalną i sezonową żywność, gwarantując w ten sposób zrównoważony rozwój.

Zrównoważone zamówienia publiczne w dziedzinie żywności były przedmiotem badania zleconego w tym roku przez Europejski Komitet Regionów.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu