Ukraina gotowa zalać zbożem unijny rynek

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-04-2017,17:45 Aktualizacja: 09-04-2017,9:04
A A A

Rolnicy zastanawiają się, czy Parlament Europejski zapali zielone światło w sprawie dodatkowych kontyngentów m.in.  na zboża dla Ukrainy. To okaże się prawdopodobnie w czerwcu. Polska strona jest zdecydowanie na "nie".

Ukraina na mocy umowy z UE o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) za zdecydowaną większość swoich produktów rolnych nie musi płacić cła, a na zboża i mięso stamtąd obowiązują bezcłowe kontyngenty. To wsparcie może zostać jeszcze rozszerzone.

drób, produkcja drobiu, eksport drobiu, import drobiu, ptasia grypa, ukraina, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Ukraina coraz większym konkurentem dla polskiego drobiarstwa

Import mięsa drobiowego z Ukrainy do Unii Europejskiej wzrósł w ubiegłym roku o 13 procent i wyniósł ponad 48 tys. ton. Nasz wschodni sąsiad jest, po Brazylii i Tajlandii, trzecim największym eksporterem do Wspólnoty z...
Powstał projekt rozporządzenia unijnego "w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu".

Te preferencje handlowe oznaczać miałyby podwyższenie rocznych kontyngentów taryfowych ustalonych na mocy DCFTA o 50  proc. na niektóre produkty (sok winogronowy, pomidory przetworzone, miód) lub o 100 proc. na inne produkty (kukurydza, pszenica, jęczmień, owies i inne kasze).

Nie od dziś o zatamowanie strumienia ukraińskiego zboża apeluje m.in. polski samorząd rolniczy. I to zarówno centrala (Krajowa Rada Izb Rolniczych), jak i np. Lubelska Izba Rolnicza. Jak podkreślają, zboże zza naszej wschodniej granicy ląduje głównie w Polsce, a zwłaszcza we wschodnich województwach (jak Lubelskie), powodując obniżkę cen rodzimego ziarna i uderzenie naszych rolników po kieszeni.

praca w rolnictwie, Ukraina, wizy, brak wiz dla Ukraińców, Unia Europejska

Zniesienie wiz dla Ukraińców może odbić się na polskim rynku pracy

Eksperci nie wykluczają, że wielu Ukraińców pracujących do tej pory w Polsce zdecyduje się na wyjazd i pracę w szarej strefie w bogatszych krajach UE. Należy zatem zastanowić się nad zachęceniem do powrotu tych Polaków, którzy...
Dlatego samorząd rolniczy chce też monitorowania wwożonego zboża pod kątek reeksportu na inne rynki oraz kontroli pod względem jakości, w tym także na obecność GMO.

Sprzeciw wobec dodatkowych kontyngentów dla Ukrainy wyraził także polski resort rolnictwa i swoje uwagi przekazał naszym posłom do Parlamentu Europejskiego. Ministerstwo wskazało, że najbardziej wrażliwym dla Polski dodatkowym importem, oprócz sektora zbóż, są pomidory przetworzone, których import z Ukrainy do UE znacząco rośnie.

Podczas obrad komisji rolnictwa PE zauważono, iż argumentacja za rozszerzeniem kontyngentów dla Ukrainy jest słaba i sprowadza się jedynie do stwierdzenia "trudna sytuacja ekonomiczna" w tym państwie.

Podczas głosowania w komisji zaakceptowane zostały poprawki wniesione przez europosła Czesława Siekierskiego, polegające na usunięciu zbóż i produktów zbożowych oraz przecieru pomidorowego z jednostronnych preferencji dla Ukrainy.

Jest to ważny sygnał dla komisji handlu międzynarodowego (wiodącej w kwestii projektu rozporządzenia), która w tym temacie głosować ma w terminie 3-4 maja br. Głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie