Polska coraz więcej zarabia na eksporcie żywności

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2022,10:35 Aktualizacja: 22-06-2022,10:40
A A A

Od stycznia do kwietnia wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła w skali roku o 19,5 proc. do 14 mld euro. Głównie wywożono mięso drobiowe, papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze - poinformował KOWR.

Z najnowszych danych wynika, że około 3/4 wpływów z wywozu produktów rolno-spożywczych pochodzi ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej, gdzie rodzime firmy dostarczyły produkty o wartości 10,4 mld euro (+25,5 proc.).

kontrola żywności, NIK, Waldemar Kraska, Marcin Wiącek , inspekcja sanitarna

Kontrola żywności jest sprawna? Resort zdrowia podważa raport NIK

Analiza Najwyższej Izby Kontroli była jednostronnie negatywna, a jej wnioski w wielu aspektach nieaktualne, niewłaściwe i wyolbrzymione - odpowiedział resort zdrowia na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich w sprawie kontroli żywności....

Do państw UE trafiało głównie: mięso drobiowe, papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze, karma dla zwierząt, wyroby czekoladowe oraz wołowina.

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,5 mld euro (+5 proc.). Największymi odbiorcami były: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,1 mld euro, +32 proc.), Ukraina (243 mln euro, -5 proc.) oraz Stany Zjednoczone (240 mln euro, +29 proc.).

Znacznie mniejszą wartość wykazywały wysyłki do państw Wspólnoty Niepodległych Państw. W okresie styczeń–kwiecień eksport ukształtował się na poziomie 539 mln euro (-10 proc.). Udział wywozu żywności w polskim eksporcie ogółem wyniósł w omawianym czasie 13,2 proc. (+0,2 proc.).

Jak ocenił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nasi eksporterzy żywności dobrze radzą sobie na międzynarodowym rynku. - Pozytywną przesłanką rozwoju polskiej sprzedaży jest także postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, co ma szczególnie duże znaczenie w okresie trudnych uwarunkowań w handlu międzynarodowym - skomentował ekspert.

Krajowa Grupa Spożywcza, Andrzej Śliwka, Rafał Romanowski, holding spożywczy

Krajowa Grupa Spożywcza ma wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju

Kapitał własny Krajowej Grupy Spożywczej wynosi 1,3 mld zł - powiedział Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa na sejmowej komisji rolnictwa. Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych dodał, że w holdingu zatrudnionych jest ok. 5...

Jego zdaniem wzrost przychodów z wysyłek produktów rolno-spożywczych wynikał w znacznym stopniu z wysokich cen na rynku międzynarodowym, spowodowanych m.in. globalnymi czynnikami inflacyjnymi, oraz z korzystnego kursu złotego względem euro, co z uwagi na dominujący udział krajów UE w wywozie miało duży wpływ na wyniki handlowe.

Wroński zaznaczył, że nastąpił także wzrost przychodów z eksportu poza UE. - Dobre wyniki handlowe były wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim była to rosnąca aktywność krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych oraz utrzymujący się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych. Należy podkreślić, że stosunkowo niewielki udział krajów WNP w przychodach z eksportu żywności, który w okresie pierwszych czterech miesięcy br. wyniósł 4 proc., ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki wywozu rolno-spożywczego ogółem - powiedział.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie