Mniej nadużyć dzięki noweli antymonopolowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
19-01-2015,14:15 Aktualizacja: 19-01-2015,14:36
A A A

Karę do 2 mln zł dla członka zarządu firmy za uczestnictwo w kartelu, upust przy dobrowolnym poddaniu się karze i możliwość ostrzegania przez UOKiK przed nieuczciwymi reklamami - te zmiany wprowadza nowela antykorupcyjna, która weszła w życie 18 stycznia.

Zmiany dotyczą przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wprowadzają one osobistą odpowiedzialność członków zarządów za udział firm w kartelach. Prawo do nakładania na osobę zarządzającą kary za dopuszczenie do naruszenia przez firmę zasad konkurencji zyskał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a maksymalna wartość kary, jaką można nałożyć na osobę fizyczną, wynosi 2 miliony zł.

"Nowelizacja domyka kwestię odpowiedzialności za złamanie konkurencji. Dotychczas ewentualne kary lub koszty ponosili wyłącznie akcjonariusze takiego przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że ten domknięty system będzie zachętą dla przedsiębiorców, aby wprowadzać systemy zgodności, które będą zapobiegały wchodzeniu firm lub ich poszczególnych pracowników w zmowy kartelowe" - wyjaśniał prezes UOKiK Adam Jasser.

Prezes UOKiK zyskał też nowe prawo ostrzegania konsumentów w momencie, gdy zostanie wszczęte postępowanie i postawiony zarzut przedsiębiorcy, że jego działanie może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Ostrzeżenie takie będzie mogło zostać opublikowane na stronie Urzędu, jeszcze zanim zostanie wydana ostateczna decyzja w sprawie.

"Chodzi o to, by szybciej poinformować konsumentów, że działanie przedsiębiorców może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla słabszych uczestników rynku" - wyjaśniała w niedawnej rozmowie z PAP wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska.

Ostrzeżenia mają być wydawane przez prezesa UOKiK w formie postanowienia. Przedsiębiorca będzie mógł zaskarżyć to postanowienie, jednak to nie wstrzyma jego wykonania do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Impuls do wprowadzenia takiego uprawnienia dała sprawa Amber Gold.

Wydłużają też okres przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do 5 lat. Autorzy przepisów mają nadzieję, że pozwoli to na skuteczniejsze wykrywanie, ale także będzie działało zapobiegawczo, tak aby do porozumień na rynku nie dochodziło.

Nowe regulacje mają także na celu zachęcenie przedsiębiorców do współpracy z Urzędem.

Od teraz przedsiębiorca sam będzie mógł zwrócić się do UOKiK o dobrowolne poddanie się karze w postępowaniu antymonopolowym, dzięki czemu będzie mógł zyskać 10-proc. obniżkę kary.

Nowela ma także uprościć i skrócić proces koncentracji przedsiębiorstw - wprowadza bowiem dwuetapową procedurę analizowania wniosków w sprawie fuzji i przejęć, przewidując m.in., że proste koncentracje rozpatrywane będą w ciągu miesiąca. Do tej pory były to dwa miesiące. Sprawy, które mogą wywołać skutki rynkowe, mają być rozpatrywane cztery miesiące.

UOKiK będzie też mógł w tym czasie przedstawić zastrzeżenia do planowanej koncentracji. Ma to umożliwić przedsiębiorcy merytoryczne ustosunkowanie się do zarzutów. Kontroli UOKiK nie będą podlegać m.in. koncentracje dotyczące połączenia przedsiębiorców osiągających na terytorium Polski niewielki obrót - do 10 mln euro.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

od 1.10.201rusza nowa odsłona programu Agroenergia

18.10.2021 rusza wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

10.12.2021-7.02.2022 – inwestycje mając na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych