Projekt na rzecz OZE. W założeniach m.in. rozwój rynku biometanu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-04-2023,11:05 Aktualizacja: 26-04-2023,11:07
A A A

Zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii oraz dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w zakresie promowania stosowania OZE – to ma gwarantować przyjęty 25 kwietnia przez rząd projekt ustawy.

Chodzi o nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada m.in. rozwój rynku biometanu.

„Proponowane rozwiązania zachęcą inwestorów do podejmowania decyzji dotyczących budowy instalacji do wytwarzania biometanu. Dotyczy to także rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu. Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie” – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które odpowiada za ten projekt.

biogazownia, biometan

W większości Polski można przyjmować biometan do już istniejącej sieci

W obliczu kryzysu energetycznego alternatywą dla rosyjskiego gazu stają się biometan i wodór. Dlatego wszystkie sieci, które będziemy budować lub modernizować, będą przystosowane do ich przesyłu – powiedział Jakub Kowalski,...

Klastry energii

Inne zawarte w nim rozwiązania, to:

- Usprawnienia dla klastrów energii, czyli porozumień działających lokalnie podmiotów, które organizują się, aby dla dobra członków swej społeczności wytwarzać, dystrybuować i magazynować energię elektryczną na własne potrzeby.

·       Zaproponowane regulacje wychodzą naprzeciw potrzebie zapewnienia przejrzystych zasad współpracy w ramach klastrów energii, obejmujących usprawnienia administracyjno-prawne i dedykowany system wsparcia.

·       Na rynku aktualnie działa ok. 66 klastrów energii. Zgodnie z założeniami, w efekcie wdrożenia regulacji do 2029 r., w Polsce powstanie ok. 300 takich podmiotów.

- Rozwój OZE w budynkach wielolokalowych, wprowadzenie tzw. prosumenta lokatorskiego.

·       Zmiana adresowana będzie dla prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (np. wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym). Przewiduje ona możliwość zmiany formy wynagrodzenia z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego na wypłatę wartości energii na wskazany rachunek bankowy.

·       Środki z tzw. depozytu prosumenckiego, wykorzystywane będą przez prosumenta energii odnawialnej na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku wielolokalowym.

 Większa rola OZE

- Zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie.

·       Doprecyzowanie przepisów dotyczących pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego.

·       Wprowadzenie możliwości wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła.

- Promocja rozwoju instalacji zmodernizowanych oraz system wsparcia operacyjnego.

·       Wsparcie modernizacji istniejących jednostek wytwórczych OZE, a także tych instalacji biogazowych, biomasowych oraz hydroenergetycznych, które pomimo zakończenia 15-letniego okresu wsparcia mają wysokie koszty operacyjne związane zakupem paliwa lub wymogami środowiskowymi.

- Intensyfikacja rozwoju morskich farm wiatrowych.

·       Zaproponowano zwiększenie wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025 – 2031.

specustawa o biogazowniach rolniczych,  nowelizacja ustawy o OZE

Niebawem specustawa o biogazowniach rolniczych i nowelizacja ustawy o OZE

Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa zapowiedział, że w kwietniu mogą pojawić się dwie ustawy ważne dla obszarów wiejskich - specustawa o biogazowniach rolniczych i nowelizacja ustawy o OZE. Polityk zapewnił, że nowe regulacje dotyczące...

Punkt kontaktowy

- Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE dla inwestorów.

·       Celem punktu kontaktowego będzie ułatwianie procesu uzyskania informacji o wydawaniu pozwoleń i procedurach administracyjnych związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii.

- Rozszerzenie funkcjonalności związanych z obrotem gwarancjami pochodzenia.

·       Zmiana prowadzi do rozszerzenia możliwości wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje i nośniki energii, jak: biometan, biogaz, biogaz rolniczy, ciepło i chłód oraz wodór odnawialny.

Umożliwienie przystąpienia polskiego organu wydającego gwarancje pochodzenia do międzynarodowego stowarzyszenia Association of Issuing Bodies, co usprawni obrót gwarancjami na arenie międzynarodowej.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama