Fundusz dzieli pieniądze. Stawia na geotermię i biomasę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-09-2017,13:40 Aktualizacja: 23-09-2017,13:57
A A A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala właśnie wysokość dofinansowań w dwóch naborach konkursowych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Pieniądze mają trafić na projekty geotermalne oraz dotyczące biomasy.

To właśnie takie źródła - zgodnie z zapowiedziami rządowymi - mają być przede wszystkim wspierane finansowo. W funduszu już zapadły, bądź zapadają rozstrzygnięcia w dwóch naborach konkursowych: krajowym i unijnym.

instalacje fotowoltaiczne, fotowoltaika, energia słoneczna, oze, panele fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii

Gminy dostaną pieniądze na odnawialne źródła energii

Dzięki wsparciu ze środków unijnych do końca 2018 roku na terenie mazowieckich gmin Załuski, Kuczbork-Osada, Gozdowo, Zawidz, Rościeszewo i Mała Wieś zostaną zamontowane systemy energii odnawialnej. Powstaną 104 instalacje do pozyskiwania...

Ten pierwszy dotyczy programu NFOŚiGW "Geologia i górnictwo - Część 1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych". 200 mln zł przeznaczonych zostanie na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, czyli złóż wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał.

Wpłynęło 30 wniosków, z których 17 oceniono pozytywnie i właśnie te trafiły do akceptacji głównego geologa kraju.

Pozytywną opinię uzyskały już trzy projekty i w najbliższym czasie zostaną zawarte stosowne umowy. Z kolei dwa kolejne otrzymały "warunkową ocenę pozytywną", co oznacza konieczność weryfikacji zakresu i sposobu realizacji robót geologicznych.

Drugie rozstrzygane postępowanie konkursowe dotyczyło unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a dokładniej poddziałania 1.1.1 "Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej".

O dotację z puli 210 mln zł starało się 14 wnioskodawców, ale wsparcie uzyskało 9  aplikacji.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama