Śląskie gminy z dotacjami na fotowoltaikę. PROW zakończony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-08-2015,9:15 Aktualizacja: 10-08-2015,9:27
A A A

Podpisanie trzech umów na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych zamknęło w województwie śląskim realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2007-2013.

– Ten program w znacznej mierze przyczynia się do podniesienia standardu życia na wsi. Ze względu na dobre warunki życia, ludzie nie odpływają już do miast, a wieś zyskuje na zróżnicowaniu. Jest to efekt zrównoważonego rozwoju, nad którym pracujemy wspólnie od wielu lat – twierdzi wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

To właśnie on w imieniu samorządu wojewódzkiego podpisał umowy na dotacje. Trzy samorządy łącznie za ok. 3 mln zł wykonają instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. Będą one zasilać w energię budynki publiczne, jak i domy prywatne (w sumie 137 gospodarstw). Na te inwestycje gminy Radziechowy-Wieprz, Koziegłowy oraz Dąbrowa Zielona pozyskały ok. 2 mln zł wsparcia z PROW na lata 2007-2013.

instalacjei fotowoltaiczne, mieczysław koch, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

Do 2020 roku w Polsce będzie 100.000 instalacji fotowoltaicznych

W najbliższych pięciu latach w Polsce może powstać nawet 100 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 800 MW. To 30-krotnie więcej niż obecnie. - Jeszcze w 2013 roku mieliśmy 1,2 MW energii z paneli fotowoltaicznych, w tej chwili mamy już...

Na jego realizację w woj. śląskim wydano w sumie ok. 672 mln zł. Największe wsparcie w wys. ok. 305 mln zł zostało przeznaczone działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. - Jego efekt to m.in. 325 km nowych sieci wodociągowych oraz 205 km kanalizacyjnych. Za blisko 12 mln zł dofinansowania powstały 4 nowe targowiska oraz zmodernizowano 13. W 16 gminach powstały systemy gospodarowania odpadami komunalnymi – informuje śląski urząd marszałkowski.

I wymienia kolejne działania. Odnowa i rozwój wsi pochłonęły ok. 97 mln zł wsparcia. Za te pieniądze wybudowano m.in. 140 świetlic oraz domów kultury, 136 obiektów sportowych oraz odnowiono centra w 93 miejscowościach. Unijne wsparcie pozwoliło także na odrestaurowanie 23 zabytkowych kościołów.

- Projekty realizowane w ramach schematu „Scalanie gruntów” służą poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych, urządzenie sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych. Na prace w tej dziedzinie UE przeznaczyła ok. 68 mln zł – podają urzędnicy marszałka.

Z kolei inwestycje w ramach „Gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi” przy ok. 51 mln zł wsparcia przyczyniły się do poprawy jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych, zwiększenie retencji, poprawę ochrony użytków rolnych przed powodziami. Do tej pory wybudowano i wyremontowano ok. 8 km wałów przeciwpowodziowych, ukształtowano 29,5 km koryt rzek oraz wybudowano i wyremontowano 4 zbiorniki wodne oraz 3 zbiorniki suche przeciwpowodziowe.

Na Śląsku realizowana jest też inicjatywa LEADER.- Jej celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez m.in. włączenie mieszkańców do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw społecznych w ramach tzw. Lokalnych Grup Działania. W województwie funkcjonuje 15 LGD oraz jedna międzywojewódzka. Programem objętych jest prawie 1 mln mieszkańców. LGD w regionie dysponują budżetem w wysokości ponad 151 mln zł – precyzuje urząd marszałkowski.

W nowej perspektywie PROW mieszkańcy także mogą liczyć na wsparcie. Dla woj. śląskiego będzie to ok 70 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowe 40 mln euro będzie pochodziło ze środków publicznych.

  


 


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama