Resort klimatu odpowiada rzecznikowi praw obywatelskich ws. rozliczeń przy fotowoltaice

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-11-2023,9:10 Aktualizacja: 28-11-2023,9:15
A A A

Ustawodawca w odpowiedzialny sposób przewidział dla prosumentów, których inwestycje były w trakcie realizacji, czas na zakończenie inwestycji i możliwość skorzystania z systemu net-metering w wyznaczonych okresach przejściowych – zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

O tym, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli w związku z wdrażaniem w ich gospodarstwach domowych ekologicznych rozwiązań opartych na instalacjach zeroemisyjnych (chodzi o rozwój prosumenckiej energetyki solarnej), pisaliśmy tutaj. W skargach powtarzają się takie zarzuty, jak ten, że zmiana systemu rozliczania energii z net metering (system opustów) na net billing (system kosztowy) nastąpiła w sposób nagły, co uniemożliwiło racjonalną decyzję o zainwestowaniu w mikrofotowoltaikę lub o przejściu na nowy system.

rpo, rzecznik praw obywatelskich, wystąpienie, minister klimatu i środowiska, fotowoltaika, wsparcie, regulacje

Zmiana rozliczeń, brak wsparcia - spore kłopoty z fotowoltaiką. Jest reakcja RPO

Zmiany w tym zakresie dokonane na przestrzeni ostatnich 2 lat wydają się działać na obywateli zniechęcająco – przekonuje w kontekście regulacji prawnych i wsparcia związanego z fotowoltaiką Valeri Vachev, zastępca rzecznika praw obywatelskich...

Wdrożenie prawa Unii Europejskiej

Jak podkreśla w odpowiedzi na wystąpienie RPO ministerstwo, wprowadzenie zmiany systemu rozliczeń prosumentów wynikało z prawodawstwa europejskiego, zobowiązującego państwa członkowskie do wspierania rozwiązań zgodnych z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. A celem przyjętych rozwiązań było stworzenie zachęt do uczestnictwa w systemie rozliczeń prosumentów, który jest w pełni zgodny z rynkowym podejściem promowanym przez Unię Europejską.

„Działanie na rzecz implementacji systemu net-billing jest częścią zaangażowania polskiego rządu w promowanie zrównoważonych praktyk energetycznych oraz spełnienia celów w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Zaktualizowany system rozliczeń dla prosumentów ma na celu zwiększenie autokonsumpcji energii produkowanej przez prosumentów oraz wspieranie dążeń do minimalizacji negatywnego wpływu emisji CO2 na środowisko naturalne” – wskazano w piśmie MKiŚ.

1,3 mln mikroinstalacji prosumenckich

fotowoltaika, panele fotowoltaiczne, produkcja energii, energia, prąd, autokonsumpcja, tauron

Tauron: instalacja fotowoltaiczna jest optymalna przy co najmniej 40-proc. autokonsumpcji

Spożytkowanie na własne potrzeby co najmniej 40 proc. energii wytworzonej w domowej instalacji fotowoltaicznej znacznie optymalizuje opłacalność instalacji i jakość jej pracy - wskazuje Grupa Tauron. Poziom autokonsumpcji prądu z fotowoltaiki...

Jak w nim podkreślono, rozliczenia w systemie net-billing mają na celu zrównoważony i stabilny rozwój lokalnych energetyki rozproszonej, wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu energetycznego i sprawiedliwego podziału kosztów jego utrzymania przez wszystkich odbiorców energii oraz korzyści po stronie samych prosumentów. Na obecnym etapie rozwoju rynku prosumentów (ponad 1,3 mln mikroinstalacji prosumenckich o mocy 10 GW działających w rozproszeniu, głównie w technologii PV) traktowanie systemu elektroenergetycznego jako „magazynu ilościowego energii”, co miało miejsce w systemie net-metering, stanowiłoby w ocenie resortu ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego i byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia całkowitych kosztów systemowych oraz potencjalnych korzyści klimatycznych i środowiskowych.

Prosument aktywnym uczestnikiem rynku

„Nowe zasady rozliczeń w systemie wartościowym (wartości energii) spowodowało, że prosument stał się aktywnym uczestnikiem rynku, tracąc zachętę do niepotrzebnego przewymiarowania mikroinstalacji względem swoich potrzeb, a także wprowadzania wytwarzanej energii do sieci wtedy, gdy jest jej nadmiar. System net-billing zachęca prosumentów do prawidłowego obliczenia mocy mikroinstalacji PV oraz promuje zachowania polegające na dostosowaniu generacji energii do aktualnego zapotrzebowania prosumenta na moc generowaną w tej mikroinstalacji, w tym także do wykorzystania magazynów energii. Prosumenci rozliczający się w systemie net-biling stali się aktywnymi uczestnikami rynku, podejmując świadome decyzje dotyczące zużycia energii, dążąc do wzrostu autokonsumpcji energii i korzystania z energii pochodzącej z sieci wtedy, gdy jest ona tańsza” – czytamy w odpowiedzi z resortu klimatu środowiska (w całości jest dostępna tutaj).

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama