Postaw na odmiany mieszańcowe. Żyto też może wysoko plonować

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | arkadiusz.artyszak@agropolska.pl
15-09-2014,13:05 Aktualizacja: 19-11-2014,13:38
A A A

Znaczna część rolników wciąż traktuje żyto po macoszemu i nie przykłada się do jego uprawy. W ten sposób plony, jakie uzyskują są dwukrotnie, a czasami jeszcze mniejsze niż mogliby.

Dowodzą tego wyniki badań Porejstrowego Doświadczanictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) prowadzonych przez COBORU. W tym roku na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) wzorzec (średnia z dziesięciu odmian populacyjnych) plonował na poziomie 68,3 dt/ha, a na wysokim poziomie agrotechniki (a2) uzyskał 82,4 dt/ha.

Wysokim plonowaniem wyróżniają się odmiany heterozyjne (mieszańcowe),które w badaniach PDOiR plonowały o 5-25 proc. więcej niż wzorzec na poziomie a1 i o 7-24 proc. więcej na poziomie a2. Jest to możliwe dzięki zjawisku heterozji, czyli wybujałości mieszańców pierwszego pokolenia (F1).

Efekt ten występuje tylko w pierwszym pokoleniu, bo już w drugim (F2) dochodzi do rozszczepienia cech i gwałtownego obniżenia plonu. Dlatego materiał siewny żyta mieszańcowego trzeba co roku wymieniać.

W ten sposób można także skorzystać z dopłat ARR do zakupu i zastosowania materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Trzeba pamiętać, że odmiany mieszańcowe żyta nie nadają się do siewów opóźnionych, wtedy trzeba sięgać po odmiany zbóż, które krzewią się także wiosną, na przykład pszenżyto ozime.

Poleć
Udostępnij