Jęczmień ozimy. Coraz więcej nowych odmian

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: mgr inż. Joanna Szarzyńska COBORU w Słupi Wielkiej | redakcja@agropolska.pl
09-07-2021,9:20 Aktualizacja: 09-07-2021,9:58
A A A
Rok 2021 przyniósł spore zmiany w Krajowym rejestrze jęczmienia ozimego. Zarejestrowano rekordową ilość – aż 12 nowych odmian, a wśród nich trzy z polskiej hodowli. 
 
Krajowy rejestr roślin rolniczych (KR) liczy obecnie 41 odmian jęczmienia ozimego. Dominują w nim odmiany zagraniczne, których udział stanowi 83 proc. Wśród zarejestrowanych znajdziemy aż 31 odmian wielorzędowych pastewnych, 9 odmian dwurzędowych pastewnych oraz jedną odmianę dwurzędową w typie browarnym.
 
jęczmień ozimy, kłosy, niebo

Jęczmień ozimy: co siać we wrześniu?

Do siewów jesiennych zostało jeszcze kilka miesięcy, ale warto zastanowić się nad uprawą jęczmienia ozimego i obserwować zachowanie odmian w tym sezonie. Szczególną uwagę warto zwrócić na te odmiany, które znajdują się...
Krajowe hodowle wracają do gry
 
Na początku 2021 r. do KR wpisano 7 odmian wielorzędowych pastewnych: Bohun, Esprit, Giewont, Picasso, Senta, SU Midnight oraz Tajfun. Zarejestrowano również 4 odmiany dwurzędowe pastewne: Aleksandra, Bordeaux, LG Casting i Padura oraz jedną odmianę dwurzędową browarną - Suez. 
 
Warto podkreślić, że wśród nowych odmian aż trzy - Giewont, Bohun oraz Tajfun to odmiany polskie. Giewont pochodzi z hodowli roślin Danko, natomiast Bohun i Tajfun wywodzą się z Hodowli Roślin Strzelce. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że polskie odmiany jęczmienia ozimego miały znaczący udział w nasiennictwie oraz w KR pod koniec XX w., natomiast na początku tego stulecia zostały zdominowane przez hodowlę niemiecką. Polskie odmiany sporadycznie zgłaszane były do badań i jeszcze rzadziej rejestrowane. Obecnie widać szansę, na powrót na rynek polskiej hodowla jęczmienia ozimego.
 
Od początku roku 2021 z KR wykreślono 3 starsze odmiany jęczmienia ozimego, polską odmianę Bażant, która należała do grupy wielorzędowych pastewnych i zagraniczną Holmes z tej samej grupy oraz odmianę dwurzędową pastewną Metaxa.
 
Plenne i odporne
 
jęczmień jary, kłosy

Jęczmień jary: najlepsze odmiany 2020

Plony najlepszych odmian pastewnych jęczmienia jarego w doświadczeniach PDO w 2020 r. wyniosły ponad 66 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechniki i o blisko 12 dt/ha więcej na wysokim. Najlepszą od najgorszej odmiany pastewnej jęczmienia jarego...
Główny cel hodowli jęczmienia ozimego to odmiany z przeznaczeniem na pasze, gdzie największe znaczenie ma plenność odmiany. Także nowe odmiany charakteryzują się wysokimi plonami. W naszym kraju, jak dotąd, najczęściej do uprawy wybierany był jęczmień wielorzędowy, który charakteryzował się wyższym plonem. Jednak nowe odmiany przełamują ten stereotyp i pokazują, że odmiany dwurzędowe dorównują, a niejednokrotnie nawet przewyższają plonami odmiany wielorzędowe. Na szczególną uwagę zasługują odmiany Aleksandra i Bordeaux.
 
Nowo zarejestrowane odmiany cechują się w większości bardzo dobrą odpornością na choroby. Na uwagę zdecydowanie zasługuje odmiana Aleksandra, z ponadprzeciętną odpornością na niemal wszystkie choroby. Wyróżnia się też dużą gęstością ziarna i dużą masą 1000 ziaren. Nowe odmiany są również odporne na wyleganie. Pod względem tej cechy spośród nowych odmian wyróżniają się: Bordeaux, Padura i Suez.
 
Jedyna odmiana browarna
 
Wśród nowych odmian jęczmienia znalazła się odmiana browarna Suez. Po wykreśleniu odmiany Monopoly w 2019 r. w KR powstała luka w tym typie użytkowym. I choć przydatność dla słodowni to domena głównie jęczmienia jarego - ze względu na lepszą jakość, to odmiany jęczmienia ozimego, o odpowiednich parametrach często są również akceptowane. Odmiana Suez wyróżnia się dobrą wartością browarną (5,70) i jest w tej chwili jedyną odmianą tego typu w rejestrze.
 
 
  •  Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 6 -2021 - ZAPRENUMERUJ 

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE