Mobilne centrum badań gleby przybędzie do rolników. Mazowsze ruszyło z pilotażem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-11-2023,13:45 Aktualizacja: 02-11-2023,13:50
A A A

Samorząd województwa mazowieckiego uruchamia Mobilne Centrum Badań i Analizy Gleby. Pilotażowy program, na który przeznaczono ponad 11 mln zł, ruszył w subregionie ostrołęckim i potrwa 3 lata.

Realizacja zadania pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego” rozpoczęła się w październiku na terenie powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego i przasnyskiego. Mieszkańcy tych powiatów będą mogli uzyskać dostęp do specjalnej aplikacji, która zinterpretuje dane satelitarne (np. na temat wskaźnika roślinności czy zawartości wody) oraz informacje ze stacji meteorologicznych zbudowanych w ramach innego programu samorządu województwa – Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020.

rada ds rolnictwa, ardanowski, gleby, żyzność, próchnica, nawożenie, rolnictwo węglowe, ochrona gleby

Ardanowski: Polska ma słabe gleby, konieczne jest zwiększenie ich żyzności

Eksperci, przedstawiciele środowisk rolniczych i resortu rolnictwa uważają, że kluczową sprawą dla polskiego rolnictwa jest zwiększenie zawartości próchnicy w glebie. Rolnictwu węglowemu poświęcone było wtorkowe posiedzenie...

Mobilne centrum u rolnika

„Dzięki specjalnemu mobilnemu laboratorium rolnik uzyska informacje o zawartości w glebie makroelementów, m.in. azotu, fosforu, potasu, magnezu oraz wapnia. Co ważne, usługa ta jest bezpłatna” – podaje w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Jak to ma działać w praktyce? Do rolnika, który zamówił badanie, pojedzie Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby, czyli wyspecjalizowany samochód terenowy (ISUZU D-MAX) z przenośnym laboratorium wyposażonym w spektrometr NIR i spektrometr XRF z wbudowaną pompą próżniową do analizy minerałów. Wyniki rolnik pozna w ciągu jednego dnia. Operatorem mobilnego centrum jest Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.

„Rolnik po ściągnięciu przygotowanej aplikacji będzie mógł zamówić badanie gleby. Następnie dostanie wyniki tego badania i na tej podstawie będzie mógł korygować swoją produkcję rolniczą. Ostatecznie będzie mógł nawet dostać certyfikat świadczący o tym, że produkuje zdrową żywność” – zaznacza cytowana w komunikacie członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Dla rolników z całego regionu

Co istotne, zlecenie i przeprowadzenie badań gleby jest nieodpłatne. Użytkownik aplikacji będzie miał możliwość zgłoszenia do badania gleby z każdej działki rolnej, która wchodzi w skład jego gospodarstwa, dwa razy w roku kalendarzowym. Badania w kampaniach wiosennej (od 1 marca do 31 maja) i jesiennej (od 1 września do 30 listopada) będą wykonywane przez wykwalifikowanych laborantów mających odpowiednie uprawnienia. Rolnik będzie miał możliwość wglądu do wyników w systemie ROLMApp.

Docelowo system ma być dostępny dla wszystkich rolników z województwa mazowieckiego. Właściciele gospodarstw będą mogli skorzystać z monitoringu z danymi teledetekcyjnymi, informacją pogodową i elektronicznym „Agrodziennikiem”.

eto, europejski trybunał obrachunkowy, kontrola, gleby, gospodarowanie, obornik

Ochrona gleby. Europejski trybunał: Czas zakasać rękawy i wziąć się do pracy

Dwie trzecie gleb w Unii Europejskiej jest w złym stanie, częściowo z powodu stosowania nieodpowiednich praktyk w zakresie gospodarowania np. obornikiem. W kwestii poprawy ich stanu pozostaje wiele do zrobienia...

„W jego ramach, na podstawie m.in. wyników i analiz przeprowadzonych w części badawczej, jest opracowywany optymalny system pomagający rolnikowi podejmować decyzje dotyczące planowania i prowadzenia produkcji rolnej” – wyjaśnia Marcin Pawlak, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM.

System będzie rozbudowywany

Jak zaznacza urząd, w najbliższych latach koncepcja wsparcia obszarów wiejskich i ekologicznej działalności rolnej będzie kontynuowana przy dofinansowaniu z instrumentu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) na lata 2021-2027. W ramach projektu „Smart Villages 2” jest planowana m.in. rozbudowa systemu ROLMApp o nowe funkcjonalności i rozszerzenie usług certyfikacji i badania gleb na całe województwo mazowieckie.

System ROLMapp jest dostępny dla rolników pod adresem: https://rolmapp.pl, natomiast aplikację mobilną można pobrać ze sklepu Google Play.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu