GUS: stan zbóż ozimych i jarych wiosną był lepszy niż w zeszłym roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2024,11:50 Aktualizacja: 29-05-2024,15:26
A A A

Stan zasiewów zbóż ozimych i jarych wiosną br. jest lepszy od ubiegłorocznego. Minimalnie gorzej wyglądają natomiast rzepaki ozime – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych”.

Z oceny przeprowadzonej w pierwszej dekadzie maja 2024 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynikało, że stan zasiewów zbóż ozimych jest lepszy od ubiegłorocznego. Oceniono go na 3,9-4,0 stopnia kwalifikacyjnego, natomiast stan rzepaku i rzepiku ozimego oceniono niżej (o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego) niż w 2023 r.

gus, przezimowanie, oziminy, zboża ozime

4,5 mln hektarów obsianych zbożami ozimymi. Uprawy przezimowały praktycznie bez strat

„Z przeprowadzonych badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały, podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat” – przekazał Główny Urząd Statystyczny. Stwierdził w swoim raporcie, że przebieg...

Jare zasiane terminowo

„Zboża jare zasiano w większości województw terminowo lub z niewielkim opóźnieniem. Opady deszczu powodowały rejonami opóźnienia w rozpoczęciu siewów zbóż jarych. Ciepła i słoneczna pogoda na przełomie marca i kwietnia sprzyjała wschodom i rozwojowi roślin. Znaczne przesuszenie gleby pod koniec kwietnia i w pierwszej połowie maja hamowało wzrost i rozwój zasiewów jarych” – czytamy w raporcie.

Jak w nim dodano, stan zbóż jarych oceniono na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, tj. wyżej niż w ocenie ubiegłorocznej, a stan rzepaku i rzepiku jarego oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. na poziomie oceny ubiegłorocznej.

Ocena użytków zielonych

„Zima nie spowodowała szkód w trwałych użytkach zielonych, a ich stan po zimie był na ogół dobry, oceniany obecnie na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym. Warunki wegetacji roślinności łąkowo-pastwiskowej w okresie wiosny na ogół były korzystne. Lokalnie w pierwszej dekadzie maja (wcześniej niż zwykle) rozpoczęto sianokosy na użytkach zielonych” – przekazał GUS.

W przekroju wojewódzkim, oceny stanu łąk trwałych wahały się od 4,5 stopnia w województwie lubelskim do 3,0 stopnia w województwie opolskim. W przekroju wojewódzkim oceny stanu pastwisk wahały się od 4,5 stopnia w województwie lubelskim do 2,9 stopnia w województwie: opolskim. Oceny stanu koniczyny czerwonej w czystym siewie i w mieszankach z trawami wahały się od 4,5 stopnia w województwach lubuskim i lubelskim do 3,1 stopnia w województwie opolskim.

5 tys. ha zbóż do zaorania

„W bieżącym roku łączne straty w powierzchni zasiewów ozimin były niewielkie, na poziomie nieco wyższym niż w roku ubiegłym, a ich stan oceniany bardzo wczesną wiosną był na ogół dobry” – stwierdził GUS.

iung, susza, susza rolnicza, kbw

Susza rolnicza stwierdzona w 4 uprawach i 14 województwach

Pierwszy tegoroczny raport „suszowy” Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG) potwierdził występowanie niedoboru wody dla upraw rolniczych. IUNG opracował wartości klimatycznego bilansu...

Jego rzeczoznawcy ocenili, że do połowy maja zaorano i zakwalifikowano do zaorania łącznie ok. 5,1 tys. ha powierzchni zasianej zbożami ozimymi tj. 0,1 proc. powierzchni zbóż ozimych, w tym:

- pszenicy ozimej ok. 1,7 tys. ha (w 2023 r. – 0,8 tys. ha),

- żyta ok. 0,9 tys. ha (w 2023 r. – 0,3 tys. ha),

- jęczmienia ozimego ok. 1,0 tys. ha (w 2023 r. – 0,4 tys. ha),

- pszenżyta ozimego ok. 1,1 tys. ha (w 2023 r. – 0,4 tys. ha),

- mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,4 tys. ha (w 2023 r. – poniżej 0,1 tys. ha).

„Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ozimego zaorana i zakwalifikowana do zaorania wyniosła ok. 3,9 tys. ha, tj. 0,4 proc. powierzchni zasianej jesienią (w 2023 r. zaorano ok. 1,3 tys. ha)” – wskazano w raporcie.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij