Cudzoziemcy kupili u nas niewiele gruntów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
23-04-2017,16:50 Aktualizacja: 23-04-2017,17:00
A A A

W 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała cudzoziemcom 20 hektarów gruntów na podstawie 11 umów sprzedaży. Przeważająca większość to nieruchomości o charakterze nierolnym.

ANR jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określone w ustawie z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dane dotyczące sprzedaży nieruchomości Zasobu, w tym m.in. na rzecz cudzoziemców, agencja corocznie podaje do publicznej wiadomości w raporcie ze swojej działalności.

ANR - jak podaje na stronie - w całym okresie funkcjonowania sprzedała na obywatelom innych krajów 1984 ha i zawarła z tego tytułu 305 umów sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości z Zasobu WRSP cudzoziemcom  - stan na 31.12.2016 r.
 

Województwo

Liczba zawartych umów

Powierzchnia sprzedana (w ha)

dolnośląskie

25

       197,9

kujawsko-pomorskie

5

       44,5

lubelskie

5

       12,0

lubuskie

34

       193,9

łódzkie

1

       1,4

małopolskie

8

       46,8

mazowieckie

16

       47,5

opolskie

34

       154,0

podkarpackie

3

       14,2

pomorskie

23

       127,5

śląskie

40

       295,7

świętokrzyskie

9

       80,6

warmińsko-mazurskie

44

       454,5

wielkopolskie

20

       85,5

zachodniopomorskie

38

       227,8

 

Razem

 

305

 

       1 983,7

 

Poleć
Udostępnij