Sprawdzone odmiany soi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARTYKUŁ REKLAMOWY
11-03-2024,9:05 Aktualizacja: 11-03-2024,8:25
A A A

Nasion soi są cennym surowcem do produkcji pasz treściwych, ponieważ zawierają dużą ilość białka o bardzo dobrej wartości pokarmowej oraz tłuszczu (do 20%). Uprawa soi nie wymaga również wielu zabiegów agrotechnicznych - zwykle ich liczba jest ograniczona do nawożenia fosforem i potasem oraz zabiegu herbicydowego. W przypadku uprawy soi bardzo ważny jest wybór odmian, tak aby długość okresu wegetacji, umożliwiała bezproblemowy zbiór.

Soja — cenny przedplon

Rośliny strączkowe grubonasienne, do których należy soja, są bardzo wartościowym przedplonem. Wprowadzenie jej do płodozmianu wydłuża czas powrotu tej samej uprawy na dane pole. Wpływa to niewątpliwie na wzrost żyzności gleby i pozwala zmniejszyć ryzyko kompensacji chorób, szkodników i chwastów. Rośliny soi dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, mają naturalną zdolność wiązania azotu atmosferycznego, w efekcie czego, możliwa jest całkowita rezygnacja z nawożenia azotowego tej uprawy. Resztki pożniwne po zbiorze soi są bogate w azot, na polu może pozostawać nawet 80 kg N, który po procesie mineralizacji, może być dostępny dla roślin uprawianych następczo.

Kiedy siać soję?

Siew soi zalecany jest, gdy gleby na głębokości 3-4 centymetrów będzie wyższa niż 8°C. W zależności od regionu mam to miejsce od drugiej dekady kwietnia do pierwszej dekady maja. Ważne jest, aby siew był przeprowadzony w dobrze ogrzaną glebę, ponieważ niespełnienie tego wymogu może znacznie wydłużać wschody i zwiększa ryzyko występowania zgorzeli siewek.

Jaka jest norma wysiewu?

W przypadku materiału siewnego kwalifikowanego w stopniu kwalifikacji C1 optymalna obsada roślin podawana jest przez hodowcę i wynosi zwykle od 60 do 70 roślin na 1 m2.

Materiał siewny soi oferowany przez firmę Osadkowski znajdziesz na https://osadkowski.pl/material-siewny/soja--c-001131, sprzedawany jest w standaryzowanych jednostkach siewnych, które zawierają 150 000 nasion o bardzo wysokiej zdolności kiełkowania.

Warto zwrócić uwagę na klasę wczesności

Klasy wczesności soi zostały opisane systemem zerowym, który informuje o długości sezonu wegetacyjnego. Potencjał plonowania odmian o dłuższym okresie wegetacji jest wyższy niż tych o krótszym. Należy pamiętać jednak o tym, że bardzo ważne jest osiągnięcie przez soję dojrzałości technologicznej na polu, co pozwala na przeprowadzenie bezproblemowego zbioru do połowy października. Dlatego też do siewu powinny być wybierane odmiany soi, które zostały sprawdzone w danym regionie uprawy.

Na postawie długości okresu wegetacji odmiany zostały przypisane do jednej z 3 klas wczesności:

  • bardzo wczesne i wczesne (0000)
  • średnio wczesne i średnio późne (000)
  • późne i bardzo późne (00 i 0)

Nasiona soi 

W ofercie firmy Osadkowski dostępny jest materiał siewny odmian soi bardzo dobrze dostosowany do Polskich warunków klimatycznych — suma temperatur efektywnych, która pozwala na jej zbiór w optymalnym terminie dla zachowania wysokiej jakości nasion.

Wysoki poziom plonowania poniższych odmian dostępnych na został potwierdzony w niezależnych doświadczeniach prowadzonych przez COBORU oraz własnych testów hodowców:

  • Abaca (Saatbau) - wczesna
  • Adessa (Saatbau) - wczesna
  • Ambella (Saatbau) - wczesna
  • Abelina (Saatbau) - średnio wczesna
  • Ameliną (Saatbau) - średnio wczesna
  • Nessie PZO (IGP) - średnio wczesna
  • Aurelia (Saatbau) - średnio późna

Wczesność to tylko jeden z parametrów opisujących cechy odmianowe soi. Wybierając materiał siewny soi, warto również zwrócić uwagę na inne cechy użytkowe odmiany, takie jak: wymagania glebowe, potencjał plonowania, wigor początkowy, odporność na wyleganie, tolerancję na chłody oraz zawartość tłuszczu i białka w nasionach.

Sprawdź również kwalifikowany materiał siewny dostępny dla innych upraw, który jest dostępny w ofercie Osadkowski na https://osadkowski.pl/material-siewny--c-001095.

 

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu