Tragiczny stan odczynu gleb

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
11-12-2015,9:55 Aktualizacja: 11-12-2015,14:22
A A A

40% próbek gleby zbadanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicze w latach 2011–2014 miało niedopuszczalny odczyn bardzo kwaśny lub kwaśny – podał GUS na podstawie danych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Tradycyjnie największy udział próbek o odczynie bardzo kwaśnym (o pH < 4,5) był w województwach: podkarpackim (28%), łódzkim (25%), małopolskim i mazowieckim (23%) (tabela). Najmniej, bo zaledwie 3% próbek o tak niskim pH stwierdzono w województwie opolskim.

Największy udział próbek o odczynie kwaśnym (o pH 4,6-5,5) był w województwach podlaskim i pomorskim (35%), łódzkim (34%), podkarpackim (33%) i mazowieckim (32%). Najmniej próbek z takim odczynem było w województwie opolskim (16%).    

Wyniki pochodzą z analizy 1,6 mln próbek gleby, które reprezentują 4143 tys. ha. Najwięcej, bo ponad 200 tys. próbek pochodziło z województwa wielkopolskiego i dotyczyły prawie 600 tys. ha. Najmniej, bo zaledwie po 35 tys. próbek dostarczyli rolnicy z województwa małopolskiego (z 38 tys. ha) i świętokrzyskiego (z 43 tys. ha).

Tabela. Struktura odczynu gleb w Polsce w latach 2011-2014, % próbek

Województwa

Bardzo kwaśny, pH < 4,5

Kwaśny, pH 4,6-5,5

Lekko kwaśny, 5,6-6,5

Obojętny, pH 6,6-7,2

Zasadowy, pH > 7,2

Polska

13

27

34

17

9

Dolnośląskie

8

23

43

18

8

Kujawsko-pomorskie

8

20

31

24

17

Lubelskie

18

26

25

15

16

Lubuskie

10

30

40

14

6

Łódzkie

25

34

27

10

4

Małopolskie

23

28

22

13

14

Mazowieckie

23

32

27

13

5

Opolskie

3

16

55

22

4

Podkarpackie

28

33

23

11

5

Podlaskie

20

35

27

13

5

Pomorskie

11

35

32

16

6

Śląskie

16

26

39

16

3

Świętokrzyskie

17

22

23

21

17

Warmińsko-mazurskie

11

30

33

21

5

Wielkopolskie

11

25

35

17

12

Zachodniopomorskie

10

28

36

16

10

Źródło: KSChR za GUS 2015

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj