Gleba w fatalnym stanie. Olbrzymie potrzeby wapnowania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | redakcja@agropolska.pl
12-12-2015,11:30 Aktualizacja: 12-12-2015,11:30
A A A

Zaledwie 17 proc. próbek gleby przebadanych w Stacjach Chemiczno-Rolniczych w latach 2011-2014 odznaczało się optymalnym odczynem dla danej kategorii agronomicznej. Dla nich potrzeby wapnowania są określone jako ograniczone.

To niewielka poprawa w stosunku do poprzedniego okresu (2010-2013), gdy takich próbek było 16 proc. (tabela). Jednocześnie o 1 proc. zwiększył się (z 29 do 30 proc.) udział próbek, dla których wapnowanie jest zbędne.

Nie zmienił się udział próbek, dla których wapnowanie jest wskazane (18 proc.). Nieznacznie, bo o 1 proc. zmniejszył się udział próbek, dla których wapnowanie jest potrzebne oraz o tyle samo - konieczne.

Oznacza to, że 35 proc. zbadanych próbek wskazywało na konieczność niezwłocznego wykonania wapnowania.            

Tabela. Potrzeby wapnowania gleb w Polsce w latach 2011-2014, % próbek

Województwa

Potrzeby wapnowania

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Polska

20

15

18

17

30

Dolnośląskie

20

16

21

20

23

Kujawsko-pomorskie

11

11

14

16

48

Lubelskie

25

14

14

13

34

Lubuskie

12

15

20

20

33

Łódzkie

28

19

17

15

21

Małopolskie

41

14

12

10

23

Mazowieckie

28

17

16

14

25

Opolskie

10

18

30

25

17

Podkarpackie

45

16

13

10

16

Podlaskie

23

19

17

13

28

Pomorskie

18

20

20

17

25

Śląskie

30

17

20

16

17

Świętokrzyskie

23

11

12

12

42

Warmińsko-mazurskie

18

16

18

18

30

Wielkopolskie

13

12

16

19

40

Zachodniopomorskie

13

14

17

18

38

Źródło: GUS 2015 za KSChR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement