Rusza nabór wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
13-01-2018,15:00 Aktualizacja: 13-01-2018,15:31
A A A

Od 15 stycznia do 25 czerwca ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego - informuje agencja na swojej stronie internetowej.

koleiny, oziminy, pole

Wysiew pierwszej dawki nawozów mocno utrudniony

Trzecia dekada marca to najwyższy czas na wysiew pierwszej dawki azotu na rośliny ozime. Jednak nie wszędzie jest to możliwe ze względu na utrzymujące się w ostatnich tygodniach przelotne opady deszczu, które w niektórych regionach...

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wsparciem nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat do 1 ha określane są corocznie do 30 września. Ich wysokość będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Dopłatami obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna
 • ziemniak

soja, pole, plantacja

Soja: można wysiewać tylko kwalifikowane nasiona

Coraz bliżej wiosna, a to oznacza, że zostało nie za dużo czasu na zastanawianie się co tej wiosny zasiejemy. A kiedy już odpowiemy na to pytanie warto zadać kolejne – skąd weźmiemy materiał siewny? Jedną z niezbędnych roślin dla płodozmianu...

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi w przypadku:

 • odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej
 • pszenicy twardej - 150 kg
 • odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne
 • odmiany syntetycznej żyta - 80 kg
 • odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej
 • odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne
 • pszenżyta - 150 kg
 • owsa zwyczajnego - 150 kg
 • owsa nagiego - 120 kg
 • owsa szorstkiego - 80 kg
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg
 • grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg
 • bobiku - 270 kg
 • wyki siewnej - 80 kg
 • soi - 120 kg
 • ziemniaka - 2000 kg
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt. 1-17 - 140 kg

zaprawione ziarno pszenicy

Po co tak dużo wysiewać?

Część rolników, chyba z przyzwyczajenia, stosuje niczym nieuzasadnioną zbyt dużą normę wysiewu zbóż. Po co? Wydaje im się, że jak wysieją więcej, to będzie lepiej, bo część na pewno wzejdzie, a to że generuje to dodatkowe koszty, to...

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

 • złoży w dniach 15 stycznia-25 czerwca wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami
 • posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego
 • zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15.000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15.000 euro należy odnieść do "jednego przedsiębiorstwa".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Czwartek, 15 listopada Godz:
Imieniny: Alberta, Leopolda