Koszenie łąk z dopłatą. Został już tylko miesiąc

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
29-06-2015,13:35 Aktualizacja: 29-06-2015,14:11
A A A

31 lipca mija termin, w którym trzeba skosić łąkę zgłoszoną do dopłat bezpośrednich i usunąć z niej biomasę.

Jest to kłopot dla gospodarstw w rejonach, w którym utrzymuje się niewiele bydła. Jeśli jednak dostaje się dopłaty, to trzeba wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań.

Nie warto narażać się na sankcje ARiMR w razie stwierdzenia przez kontrolerów niedopełnienia obowiązków w terminie. Jeśli nie uda się przeprowadzić koszenia na całości lub części użytku, trzeba ten fakt jak najszybciej po 31 lipca zgłosić do biura powiatowego ARiMR.

Pasze objętościowe na TUZ-ach

Sezon wiosennych prac polowych coraz bliżej. Wielu hodowców bydła będzie zakładało nowe lub podsiewało istniejące Trwałe Użytki Zielone. Prawidłowe i skuteczne wykonanie tych prac jest niezwykle ważne, gdyż będzie wpływało na plony zielonek....

Koszenie łąk nie powinno być traktowane tylko jako obowiązek; warto spojrzeć na nie jako na zabieg zapobiegający degradacji. Na łąkach niekoszonych dochodzi do wielu niekorzystnych zmian. Jak wynika z badań (Mastalerczuk 2008), zaniechanie nawożenia i ograniczenie liczby pokosów do jednego w okresie wegetacji, po wieloletnim intensywnym użytkowaniu łąki trwałej, spowodowało zmiany w składzie florystycznym runi, polegające na wzroście udziału traw wysokich, a zmniejszeniu udziału traw niskich oraz wzroście udziału roślin z rodziny ciborowatych (głównie turzycy owłosionej).

Poza tym ograniczenie częstotliwości koszenia i brak nawożenia łąki trwałej w okresie pięciu lat od intensywnego użytkowania prowadzi do zmniejszenia plonów oraz masy korzeniowej roślin.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj