Technologia introdukcji kruszynka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | redakcja@agropolska.pl
24-05-2018,7:00 Aktualizacja: 23-05-2018,21:22
A A A

W gospodarstwach średnich i wielkoobszarowych skutecznym, łatwym do zastosowania i ekonomicznym rozwiązaniem aplikacji kruszynka w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką jest wykonanie zabiegu przy wykorzystaniu wiatrakowca w wersji agro.

Metoda biologiczna ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką od wielu lat jest zalecana, a w niektórych krajach nawet dotowana przez ministerstwa odpowiedzialne za rolnictwo. W Czechach chroni się w ten sposób ok. 18 000 ha (z czego większość przy zastosowaniu zabiegów agrolotniczych), w Niemczech ok. 40 000 ha, we Francji ok. 120 000 ha. W Polsce areał chroniony biologicznie waha się między 4000 a 6000 ha. Tymczasem stosując tę metodę można zmniejszyć populację omacnicy nawet o 60-90 proc.

kukurydza, omacnica prosowianka

Metoda biologiczna ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką

Z uwagi na powszechne już występowanie w całej Polsce i na wyrządzane szkody, omacnica prosowianka wymaga bezpośredniego zwalczania na coraz większej liczbie plantacji. Jedną z możliwości ograniczania jej populacji jest metoda biologiczna,...

W gospodarstwach średnich i wielkoobszarowych skutecznym, łatwiejszym i bardziej opłacalnym w porównaniu z innymi formami zastosowania pasożytniczej błonkówki rozwiązaniem aplikacji kruszynka, jest wykonanie zabiegu przy wykorzystaniu wiatrakowca w wersji agro. Jest to ultralekki statek powietrzny z systemem nawigacji satelitarnej, wyposażony w dwa aplikatory preparatu umieszczone na końcach belek. Dzięki takiemu rozmieszczeniu dozowników kruszynka szerokość aplikacji wynosi ok. 18 m.

Wiatrakowiec wyposażony jest w wirnik nośny i śmigło typu pchającego. Wirnik nie jest napędzany silnikiem, ale porusza się dzięki zjawisku autorotacji, czyli wykorzystaniu ruchu postępowego wiatrakowca wymuszonego przez śmigło pchające. Ruchowi postępowemu wiatrakowca towarzyszy ruch powietrza, które jest skierowane na wirnik.

Ważna jest cena

Preparat TrichoLet zawierający kruszynka aplikuje się na pole kukurydzy w okresie składania jaj przez omacnicę. Termin ten jest wyznaczany na podstawie monitoringu szkodników prowadzonego przez dostawcę produktu. Oznacza to, że rolnik nie musi zajmować się określaniem terminu wykonania zabiegu. Jednorazowy lot trwający ok. 40 minut zapewnia aplikację na 80 ha uprawy.

kukurydza, pole

Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami w 2018 roku

Nasilenie agrofagów na plantacjach kukurydzy jest zmienne w latach i w dużej mierze zależy od pogody. Dlatego, aby skutecznie ograniczyć ich liczebność, nie wolno postępować rutynowo. Kukurydza tylko pozornie wydaje się rośliną mało podatną...

Oferowany w kraju produkt TrichoLet to nie tylko preparat zawierający kruszynka, ale również kompleksowa usługa ochrony kukurydzy dostępna w cenie 180 zł netto/ha, która obejmuje:

  • cenę preparatu TrichoLet,
  • dwukrotną aplikację wiatrakowcem (w odstępie 7-10 dni, w zależności od przebiegu pogody),
  • serwis biologiczny – określenie terminu aplikacji i ocenę skuteczności z raportem w stosunku do plantacji kontrolnych,
  • raporty elektroniczne z wykonanych zabiegów (w formacie pdf lub kmz), w których jest zarejestrowana droga lotu, a także zużycie materiału biologicznego.

Jakie są zalety?

Zastosowanie wiatrakowca w zabiegach ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką pozwala wykonać zabiegu w krótkim czasie i optymalnym terminie. Wiatrakowiec jest zwrotny i lot jest bezpieczny, a start i lądowanie wymagają bardzo krótkiej drogi i są możliwe na trawiastych przestrzeniach. Sprzęt ten charakteryzuje się też dużą wydajnością pracy (1 ha w ciągu ok. 40 sek., uwzględniając nawroty). Bardzo istotny, szczególnie dla gospodarstw wielkoobszarowych, jest koszt zabiegu, który można porównać z kosztem zabiegu wykonywanego sprzętem naziemnym.

Jest też kilka dodatkowych walorów stosowania wiatrakowców w ochronie biologicznej kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Przede wszystkim ten sprzęt podczas zabiegów nie uszkadza mechanicznie roślin na plantacji, gospodarstwo nie musi posiadać specjalistycznego opryskiwacza do prowadzenia zabiegów w wysokim łanie kukurydzy, a także nie musi angażować do tej pracy własnych pracowników.

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 4-2018 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu