Rolnicy mają dość obietnic. Domagają się działania

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl
24-12-2014,10:55 Aktualizacja: 16-01-2015,13:21
A A A

Podlaska Izba Rolnicza w ostrym stanowisku domaga się od ministra rolnictwa pilnych działań w sprawie "dramatycznej sytuacji na rynku wieprzowiny".

PIR wnosi o "podjęcie natychmiastowych działań ze strony Rządu RP zapobiegających upadkowi gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej".

Samorząd rolniczy podkreśla, że wykrycie na terenie województwa podlaskiego przypadków afrykańskiego pomoru świń powoduje, że właśnie ten region jest dziś najbardziej poszkodowany.

W dokumencie czytamy, że obniżki cen mięsa wieprzowego mają "krytyczny poziom cenowy - ok. 3,80 zł/kg".

"Nie ma to niestety przełożenia na ceny mięsa wieprzowego w sklepach zwłaszcza teraz w okresie przedświątecznym, gdzie w sposób naturalny mamy do czynienia ze zwiększonym popytem na mięso i jego przetwory".

Podlaska Izba Rolnicza podkreśla, że "wiele gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję trzody utraciło i tak słabą dotychczas płynność finansową i w większości przypadków niemożliwe stało się utrzymanie bieżącej produkcji".

"Z wielkim niepokojem obserwujemy jak ceny żywca wieprzowego z nieuzasadnionych przyczyn są już poniżej opłacalności. Dla wielu rolników niejednokrotnie produkcja żywca wieprzowego jest jedynym źródłem dochodu".

W dokumencie czytamy, że wielu rolników zaciągnęło kredyty na inwestycje, których nie ma teraz z czego spłacać.

"Dzisiejsza sytuacja polskiego rolnika jest dramatyczna, dlatego też domagamy się podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań ze strony rządu" - czytamy w stanowisku podpisanym przez prezesa PIR Grzegorza Leszczyńskiego.

W związku z tym rolnicy domagają się:

1. Uruchomienia rekompensat adekwatnych do strat poniesionych przez producentów rolnych spowodowanych embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską oraz wystąpieniem choroby ASF.

2. Uruchomienia skupu na potrzeby rezerw materiałowych na obszarze całego kraju.

3. Stworzenia przejrzystych warunków prawnych do zawieszenia bądź prolongowania spłaty rat kredytów zaciągniętych przez producentów trzody chlewnej.

4. Podjęcia przez resort rolnictwa działań mających na celu dokonanie zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, które pozwoliłyby na pokrywanie z budżetu państwa, kosztów ponoszonych przez gospodarstwa rolne związane z wprowadzeniem programu bioasekuracji ASF.

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA