RPO wstawia się za bezumownymi użytkownikami państwowej ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dariusz Kucman | redakcja@agropolska.pl
23-08-2015,16:35 Aktualizacja: 25-08-2015,9:00
A A A

Rzecznik praw obywatelskich podważa zgodność z konstytucją przepisów o naliczaniu bezumownym użytkownikom państwowej ziemi pięciokrotności wywoławczej wysokości należnego czynszu.

Rolnicze związki i organizacje od dawna narzekają na zbyt restrykcyjne traktowanie rolników, którzy korzystali z ziemi będącej w państwowym zasobie bez podpisania umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Dotyczy to zwłaszcza użytkowników małych działek, którzy często robili to nieświadomie.

Skargi zaczęły trafiać także do biura rzecznika praw obywatelskich, gdzie pochylono się nad całą sprawą. Efektem tych prac jest wniosek do ministra rolnictwa.

Jak bowiem zauważono, „osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej pięciokrotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny, gdyby nieruchomość była przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Tymczasem w przypadku bezumownego korzystania z gruntu będącego własnością podmiotu prywatnego, wysokość wynagrodzenia należnego właścicielowi ustala się na poziomie czynszu, który faktycznie przypadłby z tytułu korzystania z rzeczy na podstawie umowy, a nie w kwocie pięciokrotnie wyższej”.

dzialki_anr

Bezumowne użytkowanie gruntów. Nie będzie opinii izb

Agencja Nieruchomości Rolnych wykluczyła korzystanie z opinii izb rolniczych przy rozpatrywaniu składanych przez rolników wniosków o umorzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów pozostających w państwowym...

Rzecznik wyraził zrozumienie, że ustawodawca ustalił relatywnie wysokie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ziemi w celach prewencyjnych. Żeby zniechęcić potencjalnych naruszycieli uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa.

„Cele te nie mogą jednak uzasadniać wprowadzania do ustawy rozwiązań niezgodnych z konstytucją, która nie przewiduje szczególnej ochrony własności państwowej. Zdaniem rzecznika, obowiązująca regulacja w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równej ochrony praw majątkowych” – czytamy dalej w wystąpieniu.

Jego podsumowaniem jest prośba do ministra o rozważenie podjęcia prac nad przygotowaniem stosownej nowelizacji prawa. Chodzi o to, by usunąć wskazaną nierówność w zakresie ochrony prawnej przyznanej właścicielom nieruchomości rolnych.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie