Rolnikom ekologicznym łatwiej będzie o nawozy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2022,14:45 Aktualizacja: 23-06-2022,14:59
A A A

Sejm poparł 9 z 11 poprawek Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym. Akt prawny dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

W stosunku do obecnej ustawy, nowa wprowadza przepisy m.in. polegające na zmianie uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, Sejm, książka leczenia zwierząt, ubój w gospodarstwach

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej do podpisu prezydenta

Sejm nie poparł większości poprawek Senatu do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Dotyczyły przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Znowelizowana ustawa określa zadania i kompetencje instytucji w...

Do jego kompetencji będzie też należało wydawanie decyzji i "wiążących poleceń" w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki certyfikujące.

Ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych. Wprowadza ułatwienia dotyczące stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach UE oraz Turcji. Nawozy te będzie można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych.

Przepisy ustawy przewidują również zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Wprowadzają dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznych, co powinno poprawić ochronę konsumentów oraz producentów przed nieuczciwymi praktykami.

Większość przepisów uchwalonej ustawy ma wejść w życie po 7. dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dotyczących eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej