Rolnikom ekologicznym łatwiej będzie o nawozy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2022,14:45 Aktualizacja: 23-06-2022,14:59
A A A

Sejm poparł 9 z 11 poprawek Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym. Akt prawny dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

W stosunku do obecnej ustawy, nowa wprowadza przepisy m.in. polegające na zmianie uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, Sejm, książka leczenia zwierząt, ubój w gospodarstwach

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej do podpisu prezydenta

Sejm nie poparł większości poprawek Senatu do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Dotyczyły przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Znowelizowana ustawa określa zadania i kompetencje instytucji w...

Do jego kompetencji będzie też należało wydawanie decyzji i "wiążących poleceń" w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki certyfikujące.

Ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych. Wprowadza ułatwienia dotyczące stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach UE oraz Turcji. Nawozy te będzie można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych.

Przepisy ustawy przewidują również zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Wprowadzają dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznych, co powinno poprawić ochronę konsumentów oraz producentów przed nieuczciwymi praktykami.

Większość przepisów uchwalonej ustawy ma wejść w życie po 7. dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dotyczących eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich