Nowela ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej przyjęta przez rząd

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-03-2022,8:05 Aktualizacja: 16-03-2022,8:09
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Nowe przepisy m.in. umożliwią dokonywanie uboju w gospodarstwach na użytek własny bydła do 12. miesiąca życia - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to kontroli urzędowych czynności, które są przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego. Dokument został przedłożony przez ministra rolnictwa.

urzędowi lekarze weterynarii. MRiRW, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Nie będzie komu leczyć zwierząt? Lekarze weterynarii mogą nie podpisać umów

Albo zgodzimy się na dalsze poniżanie i marginalizację, albo z odwagą i honorem podniesiemy głowę - brzmi przesłanie apelu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do lekarzy weterynarii o powstrzymanie się od zawierania umów z powiatowymi...

Określone zostały w nim zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Umożliwiono dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła w wieku do 12. miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Rozwiązanie jest realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników.

Stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt. Zapewni dostępność - dla celów kontroli urzędowych - pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

Projektowana ustawa ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.

Produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których zostaną ustalone krajowe przepisy przywozowe, będą mogły być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Polski - zakłada nowelizacja.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2022 r.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie