Nielegalnie użytkujesz ziemię - nie dostaniesz dopłat

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2016,7:55 Aktualizacja: 10-03-2016,12:57
A A A

O dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych gruntów będzie mógł się ubiegać rolnik posiadający do nich tytuł prawny - zakłada znowelizowana przez Sejm ustawa w spawie dopłat bezpośrednich. Chodzi o ukrócenie wyłudzania dopłat do bezprawnie użytkowanej ziemi Skarbu Państwa.

Podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego klub PO wniósł poprawki. Zdaniem PO, poprawki pozwalają na zachowanie zgodności z unijnym prawem, bo wszystkie podmioty muszą być traktowane jednakowo, a nowe przepisy dotyczą jedynie dzierżawców.

grunty wydzierżawione przez ANR, czynsz dzierżawny, Agencja Nieruchomości Rolnych

Czynsz dzierżawny 2015. Było taniej

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez ANR w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha i została określona na podstawie 5155 umów oraz nieruchomości o powierzchni 37 388 ha. W porównaniu z 2014 r. stawki...

Platforma Obywatelska proponowała, by przyznanie pomocy do każdej działki rolnej przysługiwało podmiotowi, który złożył oświadczenie, że ma do niej tytuł prawny; miałoby to dotyczyć także rolników indywidualnych.

Sejmowa komisja rolnictwa ich nie poparła. - Poprawka ta może przynieść bardzo dużo szkody i zła na polskiej wsi - ocenił wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Przyznał, że stosunki własności ziemi są nie do końca uregulowane i wprowadzenie nowych przepisów wprowadziłoby dużo zamieszania. Podobnie odrzucenie poprawek uzasadniał poseł sprawozdawca Piotr Polak (PiS). Poprawki zostały także odrzucone przez Sejm.

Wobec negatywnego zaopiniowania poprawek przez komisję rolnictwa, poseł Artur Dunin (PO) poprosił o opinię, czy projektowana ustawa jest zgodna z unijnym prawem. Także ten wniosek nie zyskał jednak akceptacji komisji.

O niezgodności przepisów z prawem unijnym poseł mówił także podczas głosowania ustawy w Sejmie. - Dlaczego Sejm nie respektuje opinii Biura Analiz Sejmowych, która stwierdza, że projekt jest niezgodny z prawem unijnym - pytał Dunin.
ANR, dzierżawa, ziemia, Agencja Nieruchomości Rolnych, przetargi

Zamiast sprzedaży, dzierżawa. Koniec milionowych zysków ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych zrealizowała nałożony na nią plan finansowy i 10 grudnia wpłaciła ostatnią wymaganą w tym roku ratę do budżetu w wysokości 305 mln zł. Łącznie do państwowej kasy za 2015 rok ANR wpłaciła ponad 1,85 mld zł. To zapewne...

Poseł Polak wyjaśnił, że "prawo UE dopuszcza wprowadzenie przez państwo członkowskie konieczności dostarczenia przez rolnika ubiegającego się o płatności dodatkowych informacji nie przewidzianych wprost w prawie Unii Europejskiej, a taką informacją jest informacja o tytule prawnym do użytkowania gruntu".

Unijne przepisy regulują, iż dopłaty bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie prowadzi na gruntach działalność rolniczą. Prawo unijne nie reguluje natomiast, czy ubiegający się o przyznanie płatności musi posiadać tytuł prawny do tych gruntów.

Stwarza to pole do nadużyć polegających na tym, że o płatności bezpośrednie do określonych gruntów ubiegają się osoby, które nielegalnie użytkują grunty, nie posiadając do nich prawa. - Sprawa dotyczy tzw. bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wyjaśniał Polak podczas prac sejmowych.

Według danych Agencji Nieruchomości Rolnych, powierzchnia zajęta przez bezumownych użytkowników na koniec września 2015 r. wynosiła blisko 3,3 tys. ha (ok. 1 tys. przypadków).

Odnotowano też ponad 200 przypadków odmowy wydania nieruchomości po rozwiązanych umowach dzierżawy, obejmują one powierzchnię ok. 9 tys. hektarów - poinformował poseł. Dodał, że taka sytuacja generuje straty finansowe dla ANR, a projektowana nowelizacja ustawy uporządkuje te kwestie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do której składane są wnioski o dopłaty bezpośrednie do działek dzierżawionych od państwa, będzie żądała oświadczenia o posiadaniu tytułu do ich użytkowania. Gdy okaże się ono nieprawdziwe, dana osoba może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Resort rolnictwa przygotował już stosowane rozporządzenie określające wzór takiego oświadczenia.

Ustawa trafiła już do Senatu, który nie wprowadził do niej żadnych poprawek. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się w głosowaniu 64 senatorów, nikt nie był przeciw, a 25 osób wstrzymało się od głosu.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2016 r., czyli w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej