Setki tysięcy na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2020,10:35 Aktualizacja: 05-05-2020,10:41
A A A

Od 7 maja do końca sierpnia rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem ASF, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej".

Jak poinformował Paweł Mucha, rzecznik prasowy agencji o pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

PROW 2014-2020, wydatki na rolnictwo, nabory wniosków o pomoc, ministerstwo rolnictwa

PROW w liczbach. Ile pieniędzy wydano, ile zostało?

Do końca 2019 roku zakontraktowano 62,3 proc. dostępnych środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaś wypłacono 41 proc. jego alokacji. W ubiegłym roku udało się przeprowadzić w ramach PROW 2014-2020 po jednym...

Dodał, że ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń w celu zwalczania ASF.

O dotację można starać się wtedy, gdy wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach wynosi co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wsparcie może być przyznane na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 proc. będących w posiadaniu gospodarza.

W tym przypadku dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym, że nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej.

Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"