Są pieniądze dla pszczelarzy. Wystarczy napisać projekt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-07-2016,18:10 Aktualizacja: 11-07-2016,18:35
A A A

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2016/2017.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" mogą być w zależności od realizowanego działania: związki pszczelarskie, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie oraz grupy producenckie pszczelarzy.

Refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup środków warrozobójczych, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich czy wykonanie analiz jakości miodu.

pszczelarstwo, producenci miodu, pasieki i ule

Pszczelarzom nie brakuje problemów. Potrzebne szybkie dotacje

Nie ginące pszczoły, ale brak dotacji do produkcji są największym zagrożeniem dla producentów miodu. Tradycyjne pasieki są zbyt małe, by dochód z nich zapewnił utrzymanie rodzinie pszczelarza. - Szansą na poprawę efektywności tej...
Agencja podkreśla, że podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w "Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019".

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r.  Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Uwaga! W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.  Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów