Polska i kilka innych krajów za większym wsparciem dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2016,8:05 Aktualizacja: 18-05-2016,9:04
A A A

Kraje Grupy Wyszehradzkiej, a także Słowenia, Austria, Chorwacja chciałyby większego wsparcia od KE dla rolników, którzy borykają się z trudną sytuacją na rynkach rolnych.

Bruksela jednak na razie nie jest chętna, by uruchamiać kolejne środki.  Temat kryzysu, z jakim borykają się producenci rolni, był poruszany na spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli.

Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, a także kilka innych krajów regionu już pod koniec kwietnia na spotkaniu w Pradze wydało wspólne oświadczenie w tej sprawie, podkreślając, że konieczna jest pomoc finansowa dla producentów w sektorze produkcji zwierzęcej, na co najmniej takim poziomie jak w 2015 r.

krzysztof jurgiel, phil hogan, dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Jurgiel rozmawiał z Hoganem o wieprzowinie i mleku

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa rozmawiał w poniedziałek w Brukseli z Philem Hoganem, unijnym komisarzem do spraw rolnictwa. Spotkanie odbyło się podczas posiedzenia Rady Ministrów AGRIFISH na wniosek Polski. Szef resortu przedstawił...

Państwa poinformowały Phila Hogana, unijnego komisarza ds. rolnictwa o stratach spowodowanych przez przymrozki w Europie Środkowo-Wschodniej. Niskie temperatury zaszkodziły sadom, winnicom, ziemniakom, kukurydzy, rzepakowi, zbożom ozimym i warzywom.

"Informując o stratach, które poniosło rolnictwo na skutek złego przezimowania, i przyłączając się do państw członkowskich, które wnioskują o zgodę na pomoc publiczną dla rolników poszkodowanych przez przymrozki wiosenne, Polska wnosi o rozważenie możliwości sfinansowania, z budżetu unijnego, programu pomocy nadzwyczajnej dla poszkodowanych gospodarstw rolnych, w których uprawy zostały zniszczone przez ujemne temperatury" - podkreślił cytowany w komunikacie Krzysztof Jurgiel, szef resortu rolnictwa.

Hogan mówił po spotkaniu ministrów, że Komisja Europejska dopiero co dostała dokumentację w tej sprawie od państw członkowskich, ale jak zapewnił będzie pomocna jak tylko się da.

Odnosząc się do ewentualnych nowych środków na wsparcie rolników, zwłaszcza w sektorach wieprzowym i mlecznym, komisarz mówił, że trudno szukać pieniędzy w budżecie UE, skoro dotychczasowa pula nie została wykorzystana przez 13 krajów członkowskich.
phil hogan, krzysztof jurgiel, interwencja na rynku mleka, interwencja na rynku trzody chlewnej

Bruksela zapowiada nowe wsparcie dla rolników. Polska zadowolona

Komisja Europejska zapowiedziała nowe działania, aby wesprzeć rolników z dotkniętych kryzysem sektorów mlecznego, mięsa wieprzowego oraz owocowo-warzywnego. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa uważa, że kierunek, w jakim podąża...

- Na tym etapie kraje członkowskie nie wydały 195 mln euro, więc jest przedwczesne, by rozmawiać o kolejnym pakiecie pomocowym - oświadczył.

Zapowiedział, że KE będzie monitorowała sytuację na rynku pod koniec czerwca i wówczas przyjrzy się propozycjom ewentualnych działań zgłaszanych przez państwa członkowskie.

Podczas posiedzenia Rady UE Polska wystąpiła o przeanalizowanie wypływu na rolnictwo nowelizacji dyrektywy o krajowych pułapach zanieczyszczeń (NEC). W ubiegłym roku nasz kraj starał się zablokować prace nad tym aktem prawnym, ale się to nie udało.

Jurgiel przekonywał w Brukseli, że wynikający z tej nowelizacji nakaz redukcji emisji amoniaku przyniesie szkody dla rolników. Nasz rząd podkreśla, że dostosowanie rolnictwa do wymogów nowego prawa będzie kosztowne.

Z projektu dyrektywy wynika, że aby zmniejszyć emisję amoniaku konieczne będzie np. posiadanie przez rolników obiektów do przechowywania obornika, tak by rozprowadzać go jedynie w okresach odpowiednich ze względu na wzrost upraw.

Z relacji Jurgiela wynika, że Polskę w tej sprawie popierają Łotwa, Litwa, Estonia oraz Finlandia i Francja. Decyzja w tej sprawie będzie jednak należała do unijnych ministrów odpowiedzialnych za środowisko, a ci już raz nie zgodzili się na wyłączenie amoniaku z zakresu dyrektywy.

Regulacje dotyczące krajowych pułapów emisji mają poprawić jakość powietrza w UE. Według wyliczeń Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z powodu zanieczyszczeń atmosfery odnotowuje się w Polsce 40 tys. przedwczesnych zgonów rocznie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej