Od tych przepisów zależy możliwość wypłaty płatności bezpośrednich.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-10-2022,13:45 Aktualizacja: 31-10-2022,13:47
A A A

Resort rolnictwa opracował projekt ustawy, która ma służyć realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027. Od wejścia w życie proponowanych przepisów zależy możliwość wypłaty od przyszłego roku m.in. płatności bezpośrednich.

Informacja o projekcie ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej została opublikowana w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Krajowy Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, Henryk Kowalczyk, wsparcie dla rolnictwa

Unijne płatności trafią do rolników. Minister nie widzi zagrożeń

Przy funduszach rolniczych nie widzę takich zagrożeń - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa pytany, czy unijne płatności dla polskich rolników są zagrożone. - Trwają wypłaty i plan, który jest na przyszłe lata jest...

Proponowana ustawa ma stworzyć podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 i do wdrożenia reformy. Dotychczasowe przepisy określające zasady przyznawania wsparcia w ramach WPR mają być uchylone. Wskazano, że nie uwzględniają m.in. możliwości zmiany Planu Strategicznego.

Jak podkreślono, Plan Strategiczny wiąże się z zupełnie nowym podejściem do wdrażania WPR. W jednym dokumencie ujęte zostały zarówno interwencje w formie płatności bezpośrednich, interwencje sektorowe (I filar WPR), jak i interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, pomoc techniczna (II filar WPR) i przejściowe wsparcie krajowe (finansowane ze środków budżetowych).

"Złożony system monitorowania i sprawozdawczości Planu Strategicznego obejmujący wiele interwencji i wielu beneficjentów sprawia, że dotychczasowe rozwiązania w obszarze cyfryzacji powinny zostać zastosowane w szerszym zakresie i powinny być ze sobą spójne" - zauważono.

Wskazano, że od wejścia w życie proponowanych przepisów zależy możliwość wypłaty od 2023 r. środków finansowych beneficjentom w formie płatności bezpośrednich, interwencji sektorowych jak i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy technicznej.

Za opracowanie projektu odpowiada Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał przyszłego roku.

31 sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jest to pierwszy dokument przygotowany na podstawie zreformowanej WPR. Budżet Planu to ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie