Od poniedziałku wnioski o rekompensaty dla producentów owoców

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (bea) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2015,14:55 Aktualizacja: 15-02-2015,15:03
A A A

Jak informowaliśmy wczoraj, od poniedziałku 16 lutego Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała od producentów owoców i warzyw powiadomienia o chęci uzyskania unijnych rekompensat za straty spowodowane rosyjskim embargiem.

W ramach tej pomocy będzie można wycofać 155 700 ton jabłek i gruszek oraz 18 650 ton pomidorów, ogórków, papryki słodkiej i marchwi.

Podobnie jak w poprzednio uruchomionych przez Komisję Europejską mechanizmach, beneficjentami pomocy będą mogli zostać zarówno producenci zrzeszeni w organizacjach producentów owoców i warzyw, jak i producenci indywidualni.

„Agencja informuje, że możliwe jest, iż już w pierwszym dniu przyjmowania powiadomień, limit pomocy dla producentów jabłek i gruszek zostanie wyczerpany” – powiedział wiceprezesARR Lucjan Zwolak. Dodał, iż „sugeruje zainteresowanym producentom jabłek, aby składali powiadomienia w poniedziałek”.

Powiadomienie należy dostarczyć osobiście do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Oddziału Terenowego ARR. Zwolak zaznaczył, że nieistotna jest godzina złożenia powiadomienia, liczy się jedynie data jego złożenia, dlatego rolnicy nie muszą od rana stać w kolejkach. Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy 16 Oddziałów Terenowych.

Po zakończeniu pracy w Oddziałach zostaną podliczone wszystkie zgłoszenia i wtedy okaże się, czy nastąpi redukcja. Jeżeli w poniedziałek pula zostanie wyczerpana, Agencja we wtorek nie będzie już przyjmowała powiadomień – tłumaczył wiceprezes ARR. Informacja taka znajdzie się na stronie Agencji.

Zwolak wyjaśnił, że przepisy dotyczące rekompensat są takie same jak w przypadku poprzednich transz, takie same pozostają również stawki rekompensat. Najwyższe dostaną rolnicy, którzy przekażą produkty na cele charytatywne. Stawka ta wynosi ok. 70 gr za kilogram jabłek.

Dostawca może liczyć także na ok. 70 gr za kg na pokrycie kosztów sortowania i pakowania oraz dodatkowo na pokrycie kosztów transportu.

Stawka za owoce przeznaczane na paszę dla zwierząt i na biogaz wynoszą ok. 27 gr za kilogram, a koszty transportu w tym przypadku nie są refundowane.

Łączna ilość produktów kwalifikujących się do wsparcia dla jednego producenta nie może przekroczyć 500 ton, a w przypadku organizacji producentów – 10 tys. ton. Wycofane owoce i warzywa, przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji lub innych celów, muszą spełniać wymagania jakości handlowej.

Wycofywanie produktów z rynku będzie trwało do końca czerwca br.

Zwolak poinformował także , że kończy się rozliczenie pierwszej transzy pomocy dla producentów owoców i warzyw. Do rozpatrzenia zostało jeszcze około 200 decyzji. Dotychczas ARR wypłaciła prawie 57 mln zł.

Pierwszą transzę KE ogłosiła w sierpniu 2014 r. Nie było limitów środków pomocowych z podziałem na kraje. Polska zgłosiła wówczas zapotrzebowanie na 176 mln euro, ale po ostatecznej weryfikacji wniosków resort rolnictwa wnioskował o kwotę 25,8 mln euro.

W ramach drugiej transzy pomocy Polska otrzymała prawo do rekompensat za 18750 ton jabłek i gruszek oraz za 3 tys. ton innych owoców i warzyw. Obecnie Agencja wydaje decyzje o przyznaniu pieniędzy; do tej pory wypłacono ponad 1 mln zł.

Wzór powiadomienia oraz warunki uczestnictwa w trzeciej transzy unijnej pomocy można znaleźć na stronie internetowej Agencji arr.gov.pl.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie