Koniec przywilejów dla rolników. Od 1 stycznia zmiany w emeryturach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
13-12-2017,16:35 Aktualizacja: 15-12-2017,14:17
A A A

Od 1 stycznia 2018 roku większość z rolników nie będzie już mogła przechodzić na wcześniejsze emerytury z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgodnie z aktualnymi przepisami z tego prawa mogą mogą skorzystać rolnicy, którzy przekroczyli wymagany wiek (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) oraz przepracowali co najmniej 30 lat i w tym czasie podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i - co najważniejsze - prowadzili gospodarstwo rolne - przypomina "Fakt".

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników, ubezpieczenie rolników, krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rząd nie podniesie gwałtownie składek na KRUS

KRUS nie jest przywilejem dla ludzi żyjących na wsi, jest to swego rodzaju wyrównanie dla tych, którzy zarabiają mniej. Nie nawołujmy więc do gwałtownego podnoszenia składek na KRUS - apelował w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef...

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), wprowadzając ramy czasowe, ograniczyła rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszego świadczenia.

Od 1 stycznia 2018 r. nowy dokument likwiduje przywileje dla tej grupy i nie przewiduje już przyznania wcześniejszych emerytur rolniczych - z wyjątkami. O takie świadczenie mogą ubiegać się ci, którzy do 31 grudnia 2017 r.:

  • ukończą wiek 55 lat - kobiety (urodzone tylko w 1962 r.) i 60 lat - mężczyźni (urodzeni tylko w 1957 r.)
  • będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego (bez względu na płeć)
  • zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej

Jeżeli rolnik spełni wszystkie trzy warunki na dzień 31 grudnia 2017 r., to z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę będzie mógł wystąpić również po tym terminie.

Co istotne, jeśli urodziłeś się po 1 stycznia 1949 r., płaciłeś składki na KRUS oraz pracowałeś dodatkowo, a twój pracodawca przelewał świadczenia do ZUS, możesz mieć prawo do dwóch emerytur - rolniczej i pracowniczej. Należy pamiętać, aby złożyć dokumenty w obu instytucjach.
 

źródło: "Fakt"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów