Dochody rolników poniżej średniej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-07-2016,9:20 Aktualizacja: 10-07-2016,9:43
A A A

O 25 proc. niższe są dochody rolników w porównaniu do średniej krajowej. Ale biorąc pod uwagę kilka czynników, można stwierdzić, że finalnie nie różnią się tak bardzo od dochodów mieszkańców miast.

O części wniosków płynących z dokumentu pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Wilkina "Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi", wspieranego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, już pisaliśmy. Warto poruszyć jednak jeszcze kwestie finansowe.

wieś, rolnictwo, Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi,

Polska wieś ma coraz mniej wspólnego z rolnictwem

Liczba ludności na obszarach wiejskich wzrasta, ale jednocześnie wieś jest coraz mniej rolnicza. Poza tym produktywność pracy w naszym rolnictwie wynosi zaledwie ok. 30 proc. przeciętnego poziomu unijnego. Między innymi takie niepokojące wnioski...
Jak podają autorzy raportu, dochody na wsi w przeliczeniu na osobę osiągnęły poziom 82 proc. średniej krajowej. A sięgając głębiej w podziałach, jeśli chodzi o samych rolników, wskaźnik ten był jeszcze niższy (75 proc.).

Ale biorąc pod uwagę tzw. samozaopatrzenie w produkty żywnościowe, dochody z nierejestrowanej działalności gospodarczej (tzw. szarej strefy, która jest relatywnie większa na wsi niż w mieście), niższe koszty mieszkań, przywileje rolników w zakresie ubezpieczeń społecznych i opodatkowania, można stwierdzić, iż dochody mieszkańców wsi nie różnią się znacząco od dochodów mieszkańców miast, zwłaszcza tych mniejszych.

Podatki i składki

W raporcie zwrócono też uwagę na to, że rolnicy i ich rodziny korzystają z  rozbudowanego systemu wsparcia, poprzez ulgi i dofinansowanie z budżetu, zarówno w odniesieniu do podatków centralnych i lokalnych, jak i ubezpieczeń społecznych oraz majątkowych.

rolnictwo, pieniądze, wieś, gospodarstwa rolne, GUS, ubóstwo, bieda na wsi

Rolnicy zarabiają grosze. Brakuje na podstawowe wydatki

Polscy rolnicy mają powody do narzekania. Ich zarobki praktycznie nie rosną - informuje Główny Urząd Statystyczny. Jak podaje GUS badania budżetów domowych wskazują na pogorszenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych...
Jak oszacowano, preferencje podatkowe dla rolnictwa m.in. z tytułu PIT, CIT, VAT i akcyzy to około 9,2 mld zł (2013 r.).

"Rolnictwo, z niewielkimi wyjątkami, zostało wyłączone z podatku dochodowego. Podatek rolny, jako podstawowa forma opodatkowania rolnictwa, jest podatkiem lokalnym, trafiającym do budżetu gminy. Jego wysokość jest stosunkowo niska i dodatkowo podlega różnego rodzaju redukcjom i zwolnieniom" - podano w syntezie raportu.

Wskazano tam też, iż dotacja z budżetu państwa dla KRUS stanowiła w 2014 r. 82 proc., a składki ubezpieczonych tylko 7,2 proc. Bo rolnicy płacą kilkakrotnie niższą składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe niż przedstawiciele innych grup zawodowych.

W Europie spadają dochody rolników. W Polsce o prawie 6 procent

Kończący się rok nie był dobry dla zatrudnionych w rolnictwie w państwach UE. Z danych Eurostatu wynika, że średnio zarobili oni o 1,7 proc. mniej niż w 2013 r. W Polsce spadek wynosi aż 5,7 proc.   Spadek dochodów to przede wszystkim...
Tak samo jest zresztą ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne rolników, zwłaszcza gospodarujących w małych gospodarstwach (do 6 ha). Składkę za rolników i ich domowników, z tych mniejszych gospodarstw, pokrywa KRUS, czyli w zasadzie budżet państwa.

Zbawienna Unia

Według autorów raportu, najważniejszym źródłem przyspieszenia procesu zmniejszania dystansu rozwojowego między miastem a wsią w Polsce jest integracja naszego kraju z UE i korzyści z niej płynące.

Transfery środków finansowych, jakie Polska otrzymała dotychczas z UE (ponad 122 mld euro na koniec 2015 r.) są ponad 3-krotnie wyższe niż nasza składka do budżetu Unii. W 2015 r. w ramach składki Polska wpłaciła do UE 38,7 mld euro, co daje saldo netto 83,6 mld euro.

"Lata członkostwa Polski w UE (2004-2016) to najlepszy czas dla polskiej wsi, zapewne w całej jej historii. Dla wyraźnej poprawy sytuacji dochodowej, infrastrukturalnej, czy edukacyjnej mieszkańców wsi, wielkie znaczenie miały skumulowane efekty przede wszystkim wspólnej polityki rolnej (WPR) i polityki spójności. Ta pierwsza skierowana była przede wszystkim do rolników i oni z niej najbardziej skorzystali, ale korzyści z WPR odczuli też pozostali mieszkańcy wsi" - przekonują eksperci przygotowujący raport.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

26.10 - 24.11.2020 dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

29.10 - 30.11.2020 rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę