Będzie więcej roślin z dotowanymi ubezpieczeniami. O które chodzi?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2022,9:20 Aktualizacja: 30-11-2022,9:27
A A A

Wszystko wskazuje na to, że słonecznik, facelia, len i konopie włókniste oraz gryka jako zboże, dołączą do katalogu upraw, do których ubezpieczenia możliwe będą dopłaty z budżetu państwa.

W sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów o wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. zwrócił się do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Przypomniał swoje wnioski o objęcie tymi dopłatami także słonecznika i facelii.

dopłaty do ubezpieczenia rolnego, ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Rząd dopłaci 65 procent do składek ubezpieczenia rolnego

W 2023 r. dopłata do składki tak z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych jak i zwierząt gospodarskich wyniesie 65 proc. składki - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia rządu. W projekcie budżetu na przyszły rok, na dopłaty do ubezpieczeń...

"Już nie raz zwracaliśmy uwagę, że zarówno słonecznik pastewny, jak i facelia, są roślinami, których uprawą rolnicy w kraju są bardzo zainteresowani. W bieżącym sezonie uprawiali słonecznik na powierzchni prawie 70 tys. ha, a więc trzykrotnie większej niż w ubiegłym roku. Warto podkreślić fakt, że słonecznik można wykorzystać nie tylko jako roślinę oleistą, ale jest też jedną z tych kultur rolnych, która jest w stanie zastąpić importowane białko roślinne. Uprawa tej rośliny może więc zasilić bilans krajowego białka, a tym samym doskonale wpisuje się w rządowy program zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach" - argumentował PZPRZ.

Jak podkreślił, facelia jest rośliną miododajną, a uprawa takich jest bardzo potrzebna w Polsce, biorąc pod uwagę stan zdrowotności rodów pszczelich. Tym samym, wprowadzając dopłatę do składek z tytułu ubezpieczenia facelii, zostałaby stworzona zachęta dla rolników do większej dbałości o pszczoły.

"Obie rośliny - zarówno słonecznik, jak i facelia - są bardzo wrażliwe na takie niekorzystne zjawiska pogodowe, jak burza, deszcz nawalny, huragan czy grad, które powodują osypywanie się cennych nasion" - wskazał Związek.

stawki ubezpieczeń upraw i zwierząt, uprawy rolne, zwierzęta gospodarskie, GUS, IERiGŻ-PIB

Znamy maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt na 2023 rok

53 zł za jedną kurę i 188 tys. 200 zł za hektar warzyw gruntowych - taka jest rozpiętość maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa...

Ubolewał też, że mimo wystąpień od 2018 roku nic się nie zmieniło. I - przeglądając proponowane na 2023 rok przepisy - niestety, nadal ani słonecznika, ani facelii nie objęto dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia.

"Dlatego ponownie zwracamy się do resortu rolnictwa o przygotowanie przepisów, które pozwolą na objęcie dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia upraw również takich roślin, jak słonecznik pastewny oraz facelia. Zwracamy się również z prośbą o przeanalizowanie efektów dotychczasowej kooperacji z firmami ubezpieczeniowymi, którym Skarb Państwa dopłaca do składek ubezpieczeń rolniczych, pod kątem rzetelności ich współpracy z rolnikami. Problem obserwowanej niechęci gospodarzy do ubezpieczania upraw i zwierząt, w ocenie Związku, tkwi bowiem w głównej mierze w procesie likwidacji szkód" - zaznaczył PZPRZ.

W odpowiedzi Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa poinformował, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie rozszerzenia katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych, o słonecznik, facelię, len i  konopie włókniste.

Zapowiedział też doprecyzowanie przepisów, by traktować uprawy gryki jako zboża mieszczącego się we wspomnianym katalogu upraw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej