Przedstawiciele Grupy Azoty w strukturach Fertilizers Europe

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2015,14:05 Aktualizacja: 22-06-2015,14:20
A A A

Walne zgromadzenie Fertilizers Europe, ważnej i wpływowej organizacja zrzeszającej największe europejskie podmioty produkujące nawozy, powołało dwóch reprezentantów Grupy Azoty do swojego zarządu.

Marek Kapłucha został mianowany na wiceprezesa zarządu na kolejną dwuletnią kadencję. Andrzej Skolmowski po raz kolejny objął stanowisko członka zarządu oraz przewodniczącego Komitetu Statystyk.

- Jest mi miło, że zgromadzenie FE powołało mnie już po raz drugi na funkcję wiceprezesa zarządu. To oznaka zaufania do mojej osoby w środowisku. Przez kolejne dwa lata będę mógł reprezentować polski przemysł chemiczny i zabierać ważny głos w kwestiach europejskiego przemysłu nawozowego, a co za tym idzie aktywnie wpływać na procesy istotne dla tego sektora gospodarki - mówi Marek Kapłucha, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

- Cieszę się, że mogę kontynuować pracę do tak ważnej organizacji. Ważnej nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla polskiego przemysłu nawozowego. Dzięki reprezentacji w strukturach zarządu Fertilizers Europe, będziemy mieć możliwość nie tylko współdecydowania o charakterze rynku nawozowego w Europie, ale również czynnej współpracy koncepcyjnej z firmami zrzeszonymi w ramach struktur FE - zaznacza Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

Jednym z najważniejszych zadań FE jest współpraca ze strukturami Komisji Europejskiej w takich obszarach jak obrona handlu i polityka ceł antydumpingowych. Grupa Azoty będzie kontynuowała swój aktywny udział we współkierowaniu pracami w takich obszarach jak rolnictwo, środowisko, wymiana handlowa i techniczna.

Fertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów) to organizacja zrzeszająca największe europejskie podmioty produkujące nawozy. Jej nadrzędnymi celami są edukacja oraz analiza i rozwiązywanie problemów związanych z produkcją oraz stosowaniem nawozów, które mogą mieć wpływ na zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej i środowisko naturalne.

Ponadto FE nadzoruje interesy całego unijnego rynku nawozowego oraz odpowiada za kontakt z innymi podmiotami i instytucjami międzynarodowymi, w tym jest jedyną, tak silną organizacją reprezentującą przemysł nawozowy przed Komisją Europejską.

Jej członkami oprócz firm z Polski są przedsiębiorstwa z Hiszpanii, Francji, Norwegii, Litwy, Niemiec, Austrii, Czech, Węgier, Holandii, Belgii, Rumunii, Grecji.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej