Nadchodzące wydarzenia

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu” w Warszawie 2017

Data rozpoczęcia: 2017-09-19
Data zakończenia: 2017-09-20
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Rakowicka 32

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa zaprasza 19-20 września 2017 roku na XXIII Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”, która odbędzie się  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 103 na I piętrze siedziby ITP, Oddział w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32.

Główne problemy naukowe konferencji:

  • procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
  • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
  • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • mgr inż. Kinga Borek, tel. (0-22) 542 11 1, e-mail:
  • prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, tel. (0-22) 542 11 78, e-mail:

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.itep.edu.pl

ZAPROSZENIE