Nadchodzące wydarzenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wieś i rolnictwo w procesie zmian” w Kamieniu Śląskim 2016

Data rozpoczęcia: 2016-05-17
Data zakończenia: 2016-05-18
Miejscowość: Kamień Śląski
Organizator: Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny Katedra Organizacji i Zarządzania oraz Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach
Województwo: opolskie
Ulica i numer: Parkowa 1a

Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny Katedra Organizacji i Zarządzania oraz Komisja Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach zapraszają 17 -18 maja 2016 roku na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Wieś i rolnictwo w procesie zmian”, która odbędzie się w Kamieniu Śląskim.

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi i społecznymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W szczególności będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak strategia „Europa 2020” i reformy WPR będą wpływać na modernizację wsi i rolnictwa w Polsce?
 • Co sprzyja budowaniu gospodarki sieciowej na obszarach wiejskich?
 • Czy rolnictwo jest nowym obszarem popytu na wiedzę i innowacje?
 • Na jakie nowe renty ekonomiczne mogą liczyć gospodarstwa rolne?
 • Jak środowisko instytucjonalne reguluje kwestie własności i władania ziemią w Polsce?
 • Czy systemy zapewnienia jakości w produkcji rolnej będą sprzyjać nowym specjalizacjom gospodarstw rolnych?
 • Jak nowa organizacja rynków rolnych UE będzie wpływać na konkurencyjność różnych sektorów polskiego rolnictwa?
 • Czy zintegrowane zarządzanie rozwojem regionalnym przyczyni się do wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa?
 • Jaki jest stan i instrumenty rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego polskiej wsi?
 • Jak zmienia się jakość życia na obszarach wiejskich?
 • Jakie są główne czynniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?

Rejestracja, program oraz więcej o konferencji znajduje się na stronie ekon.uni.opole.pl