Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja podsumowującej realizację Projektu ProOptiBeef

Data rozpoczęcia: 2015-05-27
Data zakończenia: 2015-05-27
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Konsorcjum Naukowo- Przemysłowe: SGGW w Warszawie, UWM w Olsztynie, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Józefa Ciszewskiego 6

27 maja 2015 roku organizowana jest  Międzynarodowa Konferencja podsumowującej realizację Projektu ProOptiBeef. Konferencja odbędzie się w Centrum Wodnym SGGW.

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności polskiego sektora wołowiny poprzez dostarczenie wiedzy związanej z zarządzaniem jakością mięsa w procesie produkcji i dystrybucji, oraz nowoczesnych technik i narzędzi wspomagającymi zarządzanie jakością i ekonomiką w procesie produkcji i dystrybucji mięsa wołowego. W konsekwencji działania mają wpłynąć na zwiększenie konsumpcji wołowiny przez Polaków poprzez dostarczenie im atrakcyjnego kulinarnie i cenowo produktu. Wśród założeń Projektu ProOptiBeef jest także poprawa konkurencyjności polskich producentów wołowiny na rynkach zagranicznych, która powinna pozytywnie wpłynąć na wzrost wartości dodanej w łańcuchu dostaw polskiej wołowiny.

W programie:

10.00 – 11.00 Rejestracja

11.00 – 11.15 Uroczyste otwarcie Konferencji - Prof. dr hab. Alojzy Szymański JM Rektor SGGW Warszawa, Prof. dr hab. Ryszard JM Rektor UWM Olsztyn, Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Prezes PZPBM Warszawa

11.15 – 11.35 Wdrożeniowy charakter Projektu ProOptiBeef, prezentacja zrealizowanych wskaźników produktu oraz osiągniętych wskaźników rezultatu - Dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW.

11.35 – 12.35 Przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych.

12.35 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.00 Wdrożenie prokonsumenckich strategii marketingowych szansą na inteligentny rozwój polskiego sektora wołowiny - Mgr inż. Jerzy Wierzbicki

13.00 – 13.15 Szanse rozwoju rynku wołowiny w Polsce z perspektywy konsumenckiej - Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

13.15 – 13.30 Wartość rzeźna różnych kategorii mieszańców bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z rasami mięsnymi - Prof. dr hab. Zenon Nogalski

13.30 – 13.45 Ocena wpływu genotypu i poziomu żywienia na przebieg opasania młodego bydła - Dr  hab. Cezary Purwin, prof. UWM

13.45 – 14.00 Efekty krzyżowania towarowego w Polsce w świetle rezultatów Projektu Optymalizacja wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” - Dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW

14.00 – 14.15 Perspektywy wykorzystania obiektywnej zautomatyzowanej oceny tusz wołowych w Polsce - Inż. Jacek Pisula

14.15 – 15.00 Obiad

15.00 – 15.15 Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych kulinarnego mięsa wołowego z tusz mieszańców rasy Polskiej Czerwono-Białej (HF) z rasami bydła mięsnego - Dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM

14.15 – 15.30 Czynniki wpływające na zawartość i profil mięśniowego kolagenu wołowego - Dr inż. Monika Modzelewska-Kapituła

15.30 – 15.45 Analiza wpływu stopnia degradacji białek na jakość mięsa wołowego pozyskanego z zwierząt wychodowanych w Projekcie - Dr inż. Andrzej Półtorak

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 – 16.15 Wpływ nowoczesnych systemów pakowania na wybrane cechy jakościowe mięsa wołowego. Dr inż. Andrzej Półtorak

16.15 – 16.30 Interaktywna Baza Wiedzy - Mgr inż. Alicja Woźniak

16.30 – 16.45 OntoBeef DB - ontologicznie ufundowana  baza danych dla składowania, przetwarzania, integracji i wielokrotnego wykorzystania danych eksperymentalnych - Dr Robert Trypuz – KUL

17.00 Uroczysta kolacja