Nadchodzące wydarzenia

Konferencja "Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego" w Minikowie 2017

Data rozpoczęcia: 2017-06-22
Data zakończenia: 2017-06-22
Miejscowość: Minikowo
Organizator: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji
Województwo: kujawsko-pomorskie

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji zaprasza 22 czerwca 2017 roku na Program Wieloletni Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2016–2020 „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Obszar tematyczny 1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska

Zadanie 1.11. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin

Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

W programie:

8.30 – 8.50  Rejestracja uczestników szkolenia

8.50 – 9.00  Powitanie uczestników i otwarcie szkolenia

9.00 – 9.45 Urzędowa kontrola integrowanej ochrony roślin. Najważniejsze zagadnienia i problemy, mgr inż. Maciej KULCZYŃSKI , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

9.50 – 10.35 Ochrona zapylaczy oraz dbałość o bioróżnorodność środowiska rolniczego jako ważny element integrowanej ochrony roślin. dr inż. Grzegorz PRUSZYŃSKI, Instytut Ochrony Roślin – PIB

10.40 – 10.50 Przerwa na kawę/herbatę.

10.50 – 11.35 Rozpoznawanie szkodników zbóż i rzepaku oraz zwalczanie zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, dr inż. Grzegorz PRUSZYŃSKI, Instytut Ochrony Roślin – PIB

11.40 – 12.25 Rozpoznawanie ważniejszych sprawców chorób zbóż i rzepaku oraz zwalczanie zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, prof. dr hab. Marek KORBAS, mgr inż. Jakub DANIELEWICZ, Instytut Ochrony Roślin – PIB

12.30 – 12.40 Przerwa na kawę/herbatę.

12.40 – 13.25 Rozpoznawanie chwastów w uprawach zbóż i rzepaku oraz zwalczanie zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, inż. Adam PARADOWSKI,  Instytut Ochrony Roślin – PIB

13.30 – 14.15 Integrowana ochrona roślin w przechowalnictwie zbóż i rzepaku, dr inż. Paweł OLEJARSKI - Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji, Instytut Ochrony Roślin – PIB

14.15 – 15.55 Przejście na poletka pokazowe i doświadczalne. Wykłady w terenie.

14.25 – 15.55 Rozpoznawanie chwastów, objawów chorób i uszkodzeń powodowanych przez szkodniki w uprawach zbóż i rzepaku

16.00 Zakończenie szkolenia/obiad dla uczestników szkolenia

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Kierownik Zakładu Transferu Wiedzy i Innowacji - dr inż. Paweł OLEJARSKI - tel. 61 864-91-34, e-mail:
  • mgr Anna PUKACKA - tel. 61 864-90-27, fax 61 867-49-51, e-mail: ;
  • mgr inż. Małgorzata KOŁACZ - główny specjalista ds. sadownictwa, integrowanej produkcji i ochrony roślin, KPODR Minikowo, e-mail: , tel. 52/386 72 40, 667 66 28 36

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.kpodr.pl